Informator Ubezpieczeniowy

www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl                                   infolinia 022 423 59 38

Lipiec 27th, 2012 at 12:52

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (ZAWODOWEJ) PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO związane ze spełnieniem wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Oferta ubezpieczenia dostępna na stronie: http://www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl/ubezpieczenie_oc_przewoznika_drogowego.php

Osoba kontaktowa do zawarcia umowy ubezpieczenia OC Przewoźnika do uzyskania licencji:
Jerzy Wyszomirski
tel. 022 429 59 38
kom. 664 723 723
E-mail: j.wyszomirski@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

________________________________________

UBEZPIECZENIE OC POD LICENCJĘ DLA PRZEWOŹNIKÓW

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

Przedmiot ubezpieczenia – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zobowiązania lub roszczenia finansowe wysunięte wobec Ubezpieczonego na podstawie zakresu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26 WE (zwanym dalej „Rozporządzeniem”), w związku art. 3 ust. 1. lit. c, tego Rozporządzenia.

Ubezpieczony – podmiot, który ubiega się o wydanie zezwolenia/licencji albo też dysponuje ważnym zezwoleniem/ licencją na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób, wydaną przez właściwy organ na podstawie obowiązujących przepisów.

Suma gwarancyjna zgodna z rozporządzeniem:
o 9.000,- EUR za pierwszy ciągnik oraz
o 5.000,- EUR za każdy następny ciągnik
________________________________________
KOSZT UBEZPIECZENIA:

W przypadku ubezpieczenia jednego pojazdu składka minimalna wynosi 1.000,- PLN.
W przypadku ubezpieczenia więcej niż jednego pojazdu składka za każdy pojazd objęty ochroną ubezpieczeniową i wynosi 600,- PLN.
________________________________________

ZAWARCIE UBEZPIECZENIA:

Aby dokonać zawarcia umowy ubezpieczenia należy:
o wypełnić na górze strony formularz z danymi kontaktowymi
o odebrać mail z wnioskiem ubezpieczenia
o wydrukować, wypełnić i odesłać mailem wniosek
o odebrać mail z ofertą oraz zwrotnie potwierdzić przyjęcie warunków ubezpieczenia
o polisa wysyłana jest listem poleconym lub do odbioru w najbliższym oddziale

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
-

You must be logged in to post a comment.