Informator Ubezpieczeniowy

www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl                                   infolinia 022 423 59 38

Maj 10th, 2011 at 08:25

Ubezpieczenia łodzi

Kalkulatory składek :

kalkulator ubezpieczenia jachtów żaglowych
kalkulator ubezpieczenia jachtów motorowych
kalkulator ubezpieczenia sprzętu pływającego

prezentacja oferty ubezpieczenia jachtów
rynek ubezpieczeń żeglarskich w Polsce
porównanie dostępnych na polskim rynku ubezpieczeń jachtów na 2011 rok


www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl
kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

tel. 022 423 59 38
tel. 0664 723 723
GG Infolinia – 22449212


Ubezpieczeniem mogą być objęte śródlądowe jachty żaglowe, jachty motorowe, wraz z wyposażeniem i sprzętem oraz sprzęt pływający, tj. kajaki, rowery wodne, deski surfingowe i windsurfingowe, a także mienie osobiste członków załogi.
Ochrona ubezpieczeniową może obejmować:
• jacht śródlądowy od utraty, uszkodzeń i zniszczeń (CASCO Jachtu),
• mienie osobiste członków załogi,
• odpowiedzialność cywilną użytkownika (OC Armatora) jachtu śródlądowego.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć o szkody powstałe podczas:
• rejsów próbnych (testów prototypów) i pokazów,
• użycia jachtu jako rekwizytu,
• nauki lub doskonalenia żeglowania.
Dodatkowo zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć o szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju w czasie transportu lądowego jachtu śródlądowego.
Ubezpieczenie gwarantuje kompleksową ochronę jachtu oraz mienia osobistego członków jego załogi. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej daje gwarancję zaspokojenia roszczeń osób poszkodowanych w związku z powstaniem szkody podczas użytkowania jachtu.

Ubezpieczenia jachtów na www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
-

You must be logged in to post a comment.