Informator Ubezpieczeniowy

www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl                                   infolinia 022 423 59 38

Posts Tagged With: ceny ubezpieczeń

Ubezpieczenia Eventów, Ubezpieczenia Imprez

Maj 4th, 2011 at 10:48 » Comments (0)

Uzyskaj ofertę : - Ubezpieczenia OC prowadzonej działalności Firmy Eventowej - Ubezpieczenia OC Organizatora Imprez - Ubezpieczenia OC Uczestników Imprezy - Ubezpieczenie Firmy Eventowej - kompleksowe ubezpieczenie - Ubezpieczenie Firmy Eventowej - opis ubezpieczeń - ...more »

Ubezpieczenia Imprez, Ubezpieczenia Eventów.

Maj 4th, 2011 at 10:31 » Comments (0)

Uzyskaj ofertę : - Ubezpieczenia OC prowadzonej działalności Firmy Eventowej - Ubezpieczenia OC Organizatora Imprez - Ubezpieczenia OC Uczestników Imprezy - Ubezpieczenie Firmy Eventowej - kompleksowe ubezpieczenie - Ubezpieczenie Firmy Eventowej - opis ubezpieczeń - ...more »

Wgląd w akta szkody, możliwość i koszty wykonania odpisów i kserokopii dokumentacji znajdującej się w aktach szkody.

Kwiecień 12th, 2011 at 16:07 » Comments (0)

Odnosząc się do kwestii związanych z możliwością wglądu w akta szkody, kosztami wykonania odpisów i kserokopii przekazujemy poniższe wyjaśnienia, które mają na celu w przystępny sposób ukazać w/w problematykę. Odpowiedź ...more »

Termin likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych i dobrowolnych.

Kwiecień 12th, 2011 at 14:44 » Comments (0)

Odnosząc się do zagadnienia terminów likwidacji szkód w ubezpieczeniach obowiązkowych i dobrowolnych przekazujemy poniższe wyjaśnienia, które mają na celu w przystępny sposób ukazać w/w problematykę. W zależności od rodzaju ubezpieczenia ...more »

Wypadki powstałe wskutek nienależytego odśnieżenia drogi czy chodnika, ubytku w nawierzchni drogi oraz innych zaniedbań zarządcy drogi.

Kwiecień 12th, 2011 at 13:07 » Comments (0)

Strona główna portalu www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl Odnosząc się do zagadnienia odpowiedzialności z tytułu wypadków spowodowanych nienależytego utrzymania dróg i chodników, przekazujemy poniższe wyjaśnienia, które mają na celu w przystępny sposób ukazać Państwu w/w ...more »

Wypadki powstałe wskutek nienależytego odśnieżenia drogi czy chodnika, ubytku w nawierzchni drogi oraz innych zaniedbań zarządcy drogi.

Kwiecień 12th, 2011 at 12:57 » Comments (0)

Strona główna portalu www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl Odnosząc się do zagadnienia odpowiedzialności z tytułu wypadków spowodowanych nienależytego utrzymania dróg i chodników, przekazujemy poniższe wyjaśnienia, które mają na celu w przystępny sposób ukazać Państwu w/w ...more »

Anulowanie umowy o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym w przypadku uzyskania uprawnień do wcześniejszej emerytury.

Kwiecień 12th, 2011 at 12:49 » Comments (0)

Strona główna portalu www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl Członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym do niedawna stanowiło istotną przeszkodę w przypadku zamiaru skorzystania z wcześniejszych uprawnień emerytalnych. Aby przejść na emeryturę, trzeba było bowiem wcześniej anulować ...more »

Dopuszczalność zatrzymania pojazdu przez warsztat w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń nie pokrył w pełni kosztów naprawy.

Kwiecień 12th, 2011 at 12:46 » Comments (0)

Strona główna portalu www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl Odnosząc się do pojawiających się w praktyce problemów polegających na odmowie wydania naprawionego pojazdu przez warsztat wykonujący naprawę do czasu pokrycia przez właściciela kosztów naprawy przekazujemy poniższe ...more »