Gwarancje ubezpieczeniowe na www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY    
gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja należytego wykonania kontraktu - gwarancja zwrotu zaliczki - gwarancja właśiwego usunięcia wad i usterek - gwarancja należytego wykonania umowy
REGULAMIN       LIKWIDACJA SZKÓD       SŁOWNIK UBEZPIECZENIOWY       OPIS TOWARZYSTW       UŻYTECZNE LINKI       PRZEPISY PRAWNE       WKRÓTCE       PŁATNOŚĆ SKŁADKI       FAQ       MAPA STRONY       W BUDOWIE:( RANKING TOWARZYSTW )              KROK 1 - PODAJ DANE I UZYSKAJ OFERTĘ.
Infolinia tel. 0-22 423 59 38, 0-22 374 58 41
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl   czynna 8.00 - 18.00
  GG : Magda - 5428981   GG : Jurek - 22449212

Oferta ubezpieczenia:

gwarancje ubezpieczeniowe - informacje ogólne
gwarancje należytego wykonania kontraktu
gwarancje usunięcia wad i usterek
gwarancje zapłaty wadium
gwarancja zwrotu zaliczki


- formularz oferty
- formularz oferty
- formularz oferty
- formularz oferty


GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE - ZAMAWIAM OFERTĘ DLA UMOWY JEDNORAZOWEJ

Umowa jednorazowa jest umową na ubezpieczenie jedengo przetargu. W celu uzyskania informacji na temat kosztu ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Oferty Towarzyst Ubezpieczeniowych prześlemy na podany adres maila.


Uzupełnij poniższe dane :

Dane Firmy wnioskującej o zawarcie umowy ubezpieczenia:

Nazwa Firmy:               

Forma działalności:       

Adres siedziby:             

Dominująca działalność: 

NIP:          

REGON:    

E-mail :      

tel.:           

Rok rozpoczęcia działalności:


Rodzaj wnioskowanej gwarancji:
dobrego wykonania kontraktu
właściwego usunięcia wad i usterek
zwrotu_zaliczki
nalezytego wykonania umowy

Rodzaj i zakres zobowiązań pokrywanych gwarancją:


Suma gwarancyjna:

Data zawarcia kontraktu:  dzień    miesiąc    rok

Okres obowiązywania gwarancji:

od dzień    miesiąc    rok

do dzień    miesiąc    rok
Przedmiot gwarancji ubezpieczeniowej:


Czy Zleceniodawca będzie korzystał z podwykonawców:
TAK NIE

Jeśli tak to z jakich:
1.

2.

3.

Czy Zleceniodawca współpracował z tymi podwykonawcami:
TAK NIE

Czy Zleceniodawca posiada własne zaplecze techniczne do realizacji kontraktu:
TAK NIE

Czy Zleceniodawca współpracował dotychczas z Bebeficjentem w ramach realizacji kontraktów:
TAK NIENazwa Beneficjenta:


Adres siedziby (ulica, miejscowość, kod, województwo):


Nr telefonu:


Rodzaj prowadzonej działalności:


Rok rozpoczęcia działalności:

Nr KRS:

Proponowane zabezpieczenia:
weksel in blanco
poręczenie wekslowe
przelwe (cesja) wierzytelności lub praw
zastaw na rzeczach i prawach
poręczenie według prawa cywilnego
zastaw rejestrowy
przewłaszczenie rzeczy ruchomych
poręczenie według prawa cywilnego

inne zabezpieczenie:Czy z dotychczas uzyskanych gwarancji realizowano wypłaty:
TAK NIE

Jeśli TAK podać na jaką kwotę: PLN

W razie konieczności skontaktujemy się z Państwem i poprosimy o dodatkowe informacje. Nie jest to jednak warunek obligatoryny we wszystkich towarzystwach.


STRONA STARTOWA      KONTAKT      O NAS     REKLAMA     PEŁNOMOCNICTWA