Internetowy System Aktów Prawnych

www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl                                   infolinia 022 423 59 38

Category Page for: Odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Listopad 12th, 2010 at 17:11 » Comments (0)

Wyrok SN z dnia 1 grudnia 2000 r., sygn. akt V CKN 254/00, niepublikowany Nie jest dopuszczalne jednostronne odstąpienie od umowy ubezpieczenia w razie powstania już obowiązku świadczenia. Zaskarżonym wyrokiem b. Sąd ...more »