Ubezpieczenia Firm na kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY    

REGULAMIN       LIKWIDACJA SZKÓD       SŁOWNIK UBEZPIECZENIOWY       OPIS TOWARZYSTW       UŻYTECZNE LINKI       PRZEPISY PRAWNE       WKRÓTCE       PŁATNOŚĆ SKŁADKI       FAQ       MAPA STRONY       W BUDOWIE:( RANKING TOWARZYSTW )              KROK 1 - OPIS ZAKRESU UBEZPIECZENIA.
Infolinia tel. 0-22 423 59 38
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl   czynna 8.00 - 18.00
  GG : Magda - 5428981   GG : Jurek - 22449212UBEZPIECZENIA DLA FIRM - ZAMAWIAM OFERTĘ

W celu uzyskania informacji na temat kosztu ubezpieczenia prosimy o wypełnienie formularza. Oferty wskazanych Towarzyst Ubezpieczeniowych prześlemy mailem. Obsługę multiagencyjna świadczy Solution Finance Group Sp.z.o.o.

Jeżeli poszukujecie Państwo kompleksowej obsługi ubezpiczeniowej, zachęcamy do skorzystania alternatywnej obsługi brokerskiej. Jako licencjonowany broker ubezpieczeniowy jesteśmy niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, działającym na rzecz i w imieniu Klienta. Usługa brokerska świadczona jest w oparciu o udzielone pełnomocnictwo brokerskie, uzyskane od Klienta. Po uzyskaniu pełnomocnictwa występujmy do towarzystw ubezpieczeniowych, celem przygotowania oferty ubezpieczenia. W terminie kilku dni roboczych przedstawiamy oferty ubezpieczenia w/w towarzystw. Klient nie ponosi kosztów korzystania z pomocy brokera. Wynagrodzenie brokera stanowi kurtaż płacony przez Ubezpieczyciela, którego wyboru dokonuje Klient. Czynności brokerskie wykonuje: Broker Ubezpieczeniowy, nr licencji brokera ubezpieczeniowego: 1804/12.

Ubezpieczenie Firmy - formularz ubezpieczenia (podaj dane i uzyskaj ofertę).
Ubezpieczenie Firmy - opis ubezpieczenia.


WYLICZENIE SKŁADKI:    UBEZPIECZENIE FIRMY

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FIRMY

Proponujemy ubezpieczenia firm dla:
 • 11 rodzajów ubezpieczenia mienia
 • 17 rodzajów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • dodatkowych kosztów działalności

Ubezpieczenie mienia firmy: środki trwałe, środki obrotowe, rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi, nakłady inwestycyjne, mienie pracownicze, wartości pieniężne.

Zakres ubezpieczenia firmy: ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem i rabunek, dewastacja, katastrofa budowlana, stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów, błąd użytkownika i szkody elektryczne, utrata danych i oprogramowania, rozmrożenie towarów, maszyny elektryczne od szkód elektrycznych, mienie w transporcie, mienie w każdym miejscu na terenie RP.


Ubezpieczenia firm w zakresie odpowiedzialności cywilnej: deliktowej i kontraktowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadanym mieniem z możliwością rozszerzenia o:

 • ubezpieczenia firm w zakresie OC pracodawcy
 • ubezpieczenia firm w zakresie OC za wózki widłowe
 • ubezpieczenia firm w zakresie OC podwykonawcy
 • ubezpieczenia firm w zakresie OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług
 • ubezpieczenia firm w zakresie OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
 • ubezpieczenia firm w zakresie OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczającego
 • ubezpieczenia firm w zakresie OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemu w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych
 • ubezpieczenia firm w zakresie OC najemcy -szkody w nieruchomościach
 • ubezpieczenia firm w zakresie OC najemcy - szkody w rzeczach ruchomych
 • ubezpieczenia firm w zakresie OC za produkt
 • ubezpieczenia firm w zakresie OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem ubezpieczenia
 • ubezpieczenia firm w zakresie OC za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami albo dalszej obróbki wadliwego produktu
 • ubezpieczenia firm w zakresie OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń Ubezpieczającego
 • ubezpieczenia firm w zakresie OC za zanieczyszczenie środowiska
 • ubezpieczenia firm w zakresie OC za przeniesienie chorób zakaźnych
 • ubezpieczenia firm w zakresie OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków
 • ubezpieczenia firm w zakresie OC za wypadki powstałe poza granicami RP

 • oraz
 • ubezpieczenia firm w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym.

Ubezpieczenia firm w zakresie dodatkowych kosztów działalności.

Przedmiot ubezpieczenia - koszty które zostaną poniesione przez Ubezpieczającego w związku z zakłóceniem lub przerwą w działalności gospodarczej spowodowanej szkodą w ubezpieczonym mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych.

Dla NNW:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2002 r.).STRONA STARTOWA      KONTAKT      O NAS     REKLAMA     PEŁNOMOCNICTWA