Ubezpieczenia mieszkaniowe na kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY    REGULAMIN       LIKWIDACJA SZKÓD       SŁOWNIK UBEZPIECZENIOWY       OPIS TOWARZYSTW       UŻYTECZNE LINKI       PRZEPISY PRAWNE       WKRÓTCE       PŁATNOŚĆ SKŁADKI       FAQ       MAPA STRONY       FORUM UBEZPIECZENIOWE      


        KROK 1 - WYBIERZ PONIŻEJ RODZAJ INTERESUJĄCEGO CIĘ UBEZPIECZENIA I WYLICZ SKŁADKĘ.
Infolinia tel. 0-22 423 59 38, 0-22 374 58 41
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl   czynna 8.00 - 18.00
  GG : Magda - 5428981   GG : Paweł - 1097234   GG : Jurek - 22449212


     KALKUALTOR WYLICZENIA SKŁADKI DLA:

            DOMU       MIESZKANIA       LETNISKA    UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ, DOMÓW MIESZKALNYCH I LETNISKOWYCH


Ubezpieczenie nieruchomości w tym ubezpieczenie mieszkania , ubezpieczenie domu mieszkalnego, ubezpieczenie domu letniskowego , ubezpieczenie domu w trakcie budowy od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z ubezpieczeniem od kradzieży z włamaniem, rabunku i rozboju. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym ( OC w życiu prywatnym ), następstwa nieszczęśliwych wypadków ( ubezpieczenie NNW ), ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej oraz ubezpieczenie home assistance ( assistance dla domu i jego mieszkańców ). Oferowane ubezpieczenia mieszkaniowe gwarantują kompleksową ochronę ubezpieczeniową posiadanego majątku ( ubezpieczenie domu, mieszkania, domu letniskowego lub innej nieruchomości ) oraz ubezpieczenie osób. Ubezpieczenia skierowane są do wszystkich tych, którzy posiadają, zamieszkują lub użytkują, na postawie aktu własności lub innego tytułu prawnego (w tym umowy najmu), budynek mieszkalny, budynek letniskowy lub mieszkanie oraz inne mienie zgłoszone do umowy ubezpieczenia. Ubezpieczenie może obejmować również mienie w przypadku prowadzenia w ubezpieczanym lokalu działalności gospodarczej.

Oferujemy możliwość zawarcia ubezpieczenia z grupy ubezpieczeń mieszkaniowych na zasadzie All Risk domu, All Risk mieszkania, All Risk domu letniskowego lub All Risk innej ubezpieczanej nieruchomości. Ubezpieczenie na zasadzie All Risk mieszkania lub domu oznacza objęcie ochroną wszystkich zdarzeń związanych z ubezpieczanym mieszkaniem lub ubezpieczanym domem powodujących szkodę chyba, że dany ich rodzaj został wymieniony w katalogu wyłączeń ochrony ubezpieczenia. Rozwiązanie to znane było wcześniej z ubezpieczeń dużych podmiotów gospodarczych. Za naszym pośrednictwem istnieje możliwość włączyła odpowiedzialność na zasadzie All Risks do powszechnie dostępnego ubezpieczenia domów i mieszkań.

Nasze ubezpieczenia online, w tak zwanym systemie ubezpieczeń direct na www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl umożliwiają samodzielne wyliczenie składki i zakup ubezpieczenia domu, zakup ubezpieczenia mieszkania i zakup ubezpieczenia domu letniskowego przez Internet. Dostępne są trzy rodzaje kalkulatorów ubezpieczeniowych dla nieruchomości tzn. kalkulator składki ubezpieczenia domu mieszkalnego, kalkulator składki ubezpieczenia mieszkania oraz kalkulator składki ubezpieczenia domu letniskowego.

Kalkulator składki ubezpieczenia domu, kalkulator składki ubezpieczenia mieszkania oraz kalkulator składki ubezpieczenia domu letniskowego umożliwia porównanie kosztu ubezpieczenia dla TUiR Warta S.A., TU PTU SA, TU InterRisk S.A., TU HDI SA, TU Compensa SA, TU Gebnerali SA. Dzięki temu możesz wybrać najtańsze ubezpieczenie mieszkania, najtańsze ubezpieczenie domu jak i najlepsze ubezpieczenie mieszkania lub domu pod względem zakresu pokrycia ubezpieczeniowego. Porównanie kosztu ubezpieczenia mieszkania, porównanie kosztu ubezpieczenia domu oraz porównanie kosztu ubezpieczenia domu letniskowego jest wykonywane przez system. Z tego względu jest to obiektywne porównanie kosztu ubezpieczenia. W ten sposób stworzyliśmy ranking kosztu ubezpieczenia nieruchomości. W najbliższym czasie dostępne będzie porównanie składki ubezpieczenia domu, mieszkania i domu letniskowego dla innych zakładów ubezpieczeń. Aktualnie trwają prace nad udostępnieniem możliwości porównania składki ubezpieczenia TU Aviva TUO SA.


Ubezpieczeniem mogą być objęte:
 • dom jednorodzinny
 • lokal mieszkalny
 • dom letniskowy
 • ruchomości domowe
 • stałe elementy lokalu
 • garaż
 • inny budynek
 • ogrodzenie
 • obiekty małej architektury
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Zakres ochrony
Największym atutem części z oferowanych ubezpieczeń jest przyjęcie nowatorskiej konstrukcji zakresu ochrony opartej o zasadę ubezpieczenia all risks. Umowa może obejmować:
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC w życiu prywatnym)
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW w życiu prywatnym)
 • ubezpieczenie home assistance
 • ubezpieczenie medical assistance
 • ubezpieczenie ochrony prawnej (ubezpieczenie OP)

Ubezpieczenie domu w trakcie budowy
Ubezpieczenie dom, ubezpieczenie mieszkania lub ubezpieczenie domu letniskowego może chronić dom lub mieszkanie w trakcie budowy. W tym czasie zazwyczaj wyłączona jest odpowiedzialność za ryzyka kradzieżowe chyba, że klient skorzysta z możliwości wykupienia ubezpieczenia wskazanych elementów. Opcja ta zapewnia ochronę przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem i dewastacją domu w trakcie inwestycji:
 • drzwi z futrynami i zamkami
 • okien wraz ze szkleniem, zamknięciami i ościeżnicami
 • przyłączy mediów
 • grzejników
 • elementów systemu alarmowego, piece, kominki, klimatyzatory
 • wyposażenia łazienki
Z dniem uzyskania pozwolenia na użytkowanie zazwyczaj zakres ochrony automatycznie rozszerza się o ryzyka kradzieżowe, a klient może rozszerzyć polisę o ubezpieczenie ruchomości domowych.


Pakiet usług home assistance
Oferowane ubezpieczenie domu, mieszkania lub domku letniskowego może uwzględniać pakiet usług home assistance obejmujący m.in.
 • pomoc interwencyjną w postaci wizyty np. hydraulika, ślusarza, szklarza
 • awaryjne otwarcie drzwi np. gdy zgubimy klucze
 • wizytę lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku (na terenie całej Polski)
 • naprawę sprzętu AGD, RTV, PC
 • naprawę samochodu, którego np. nie możemy uruchomić pod domem
 • zakwaterowanie na czas naprawienia dużej szkody
 • dozór mienia - np. ochrona domu po kradzieży
 • opieka nad ludźmi i zwierzętami w czasie hospitalizacji ubezpieczonego
 • opieka nad osobami niesamodzielnymi - np. wizyta pielęgniarki u osoby obłożnie chorej podczas wyjazdu ubezpieczonego na urlop
 • osobisty opiekun - np. organizacja zakupu i dostarczenia pod określony adres kwiatów, czy biletów do kina
 • informacja medyczna - całodobowa możliwość konsultacji z lekarzami dyżurującymi

Ustalenie wysokości odszkodowania
W przypadku zniszczenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia odszkodowanie w przypadku części ubezpieczycieli np. Warty obliczane jest bez potrącania technicznego zużycia - czyli wypłacane jest w wysokości umożliwiającej odkupienie utraconych przedmiotów w salonie czy sklepie chyba, że dany przedmiot ma więcej niż określona liczba lat np. w przypadku Warty jest to:
 • 30 lat w przypadku domu, garażu, innego budynku
 • 10 lat w przypadku instalacji, urządzeń technicznych, ogrodzenia, stałych elementów
 • 5 lat w przypadku ruchomości (meble, sprzęt AGD/RTV, przedmioty codziennego użytku

Ubezpieczenia dodatkowe
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego - ochrona ubezpieczeniowa przedmiotów, które klienci zabierają w podróż m.in. toreb, walizek, przedmiotów codziennego użytku oraz, broni, kamer, aparatów fotograficznych, laptopów, sprzętu sportowego. Ubezpieczenie to będzie bardzo przydatne w sytuacji np. zniszczenia bagażu w wyniku kolizji samochodu, którym był on przewożony, kradzieżą z włamaniem do pokoju hotelowego, a także rabunkiem np. kamery na plaży czy parku. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie osoby bliskie zamieszkujące z ubezpieczonym.

 • PAKIET TOREBKA (dostępne w produkcie ubezpieczeniowym TU WARTY SA) - ubezpieczenie obejmuje ochroną przedmioty codziennego użytku: torebkę/teczkę, dokumenty, gotówkę, karty kredytowe, klucze do miejsca zamieszkania, telefony komórkowe i zegarki, które mogą zostać utracone w wyniku rabunku (a więc działania sprawcy z użyciem przemocy lub groźby jej użycia) w dowolnym miejscu w Polsce i za granicą. Ochrona obejmuje wszystkie osoby bliskie zamieszkujące z ubezpieczonym.

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - ubezpieczenie gwarantujące rekompensatę szkód wyrządzonych osobom trzecim niezależnie od tego, czy są one następstwem użytkowania domu, posesji czy każdego innego zdarzenia związanego z życiem prywatnym, powstałego w kraju i za granicą. Ochrona w zakresie OC może obejmować wszystkie osoby bliskie zamieszkujące z ubezpieczonym.

 • Ubezpieczenie nagrobków - ubezpieczenie grobowców i nagrobków przed zdarzeniami losowymi, kradzieżą i dewastacją.

 • Ubezpieczenie ogrodzenia - ochrona uwzględnia np. graffiti lub uderzenie własnym pojazdem.

 • Ubezpieczenie stałych elementów ogrodzenia - opcja gwarantująca ochronę np. siłowników bram, wideodomofonów od kradzieży.

 • Ubezpieczenie obiektów małej architektury - gwarantujące ochronę (również od kradzieży) np. altany, basenu wraz z instalacją, mebli ogrodowych na stałe przymocowanych do podłoża.

 • Ubezpieczenie zewnętrznych elementów - gwarantujące np. ochronę przed kradzieżą miedzianych rynien, anten, punktów oświetleniowych, baterii słonecznych.


Zniżki składki ubezpieczena
Zawierając ubezpieczenie klient ma możliwość otrzymania szeregu atrakcyjnych zniżek m.in. za:
 • system alarmowy z monitoringiem z załogami
 • całodobowy dozór
 • drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem
 • bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
 • kraty, rolety przeciwwłamaniowe w oknach
 • system alarmowy
 • zamek z certyfikatem
 • blokady antywyważeniowe

Ogólne warunki ubezpieczenia domu, mieszkania i domu jednorodzinnego:

Kalkulator Ubezpieczeniowy - ogolne warunki ubezpieczenia  Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (TUiR Warta S.A.)
Kalkulator Ubezpieczeniowy - ogolne warunki ubezpieczenia  Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia-Komfort (TUiR Warta S.A.)
Kalkulator Ubezpieczeniowy - ogolne warunki ubezpieczenia  Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (TU PTU S.A.)
Kalkulator Ubezpieczeniowy - ogolne warunki ubezpieczenia  Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (Generali TU S.A.)
Kalkulator Ubezpieczeniowy - ogolne warunki ubezpieczenia  Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (HDI-Asekuracja TU S.A.)
Kalkulator Ubezpieczeniowy - ogolne warunki ubezpieczenia  Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (TU Compensa S.A.)
Kalkulator Ubezpieczeniowy - ogolne warunki ubezpieczenia  Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (InterRisk TU S.A.)

Przepraszamy za stylistykę tekstu zamieszczonego na stronie, ale niestety musieliśmy tak przygotować ten tekst by był on odpowiednio indeksowany przez wyszukiwarki internetowe. Zmusza nas to czasami do odejścia od poprawnej stylistyki i stosowanie powieleń wyrazów. Jednak gdyby nie to prawdopodobnie nie trafiłbyś na naszą stronę. Jeszcze raz serdecznie przepraszamy.STRONA STARTOWA      KONTAKT      O NAS     REKLAMA     PEŁNOMOCNICTWA