Ubezpieczenia OCP Przewoźnika i Ubezpieczenia Kabotażowe

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY    

REGULAMIN       LIKWIDACJA SZKÓD       SŁOWNIK UBEZPIECZENIOWY       OPIS TOWARZYSTW       UŻYTECZNE LINKI       PRZEPISY PRAWNE       WKRÓTCE       PŁATNOŚĆ SKŁADKI       FAQ       MAPA STRONY              KROK 1 - WYPEŁNIJ FORMULARZ I UZYSKAJ OFERTĘ UBEZPIECZENIA OC PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO .
Infolinia tel. 0-22 423 59 38 lub 664 723 723
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl   czynna 8.00 - 18.00
Inne ubezpieczenia transportowe:

  Ubezpieczenie do Licencji Przewożnika
  Ubezpieczenie Przewoźnika w transporcie krajowym
  Ubezpieczenie Przewoźnika w transporcie międzynarodowym
  Ubezpieczenie Przewoźnika kabotażowe


  Ubezpieczenia Cargo Krajowe
  Ubezpieczenia Cargo Międzynarodowe
  Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora (OC)
  Ubezpieczenia flotowe pojazdów ciężarowych OC,AC,NNW,ZK

Ubezpieczenie OC Przewoźnika Drogowego

Zapraszamy do skorzystania z usług brokerskich polegających na przygotowaniu ofert ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń transportowych. Jeśli zainteresowany jesteś ofertą Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika w ruchu krajowym lub/i międzynarodowym wypełnij poniższy formularz. Na podstawie podanych danych przygotujemy oferty ubezpieczenia wraz z rekomendacją najkorzystniejszej. Jako broker ubezpieczeniowy współpracujemy ze wszystkimi zakładami ubezpieczeń. Obsługa brokerska jest dla Państwa bezpłatna i nie generuje żadnych dodatkowych kosztów.

Przygotujemy następujące oferty: PZU, Warta (dawniej Gerling i HDI), Allianz, Uniqa, InterRisk, Compensa, Generali, Hestia, Gothaer (dawniej PTU).

Korzyści ze współpracy z nami:

 • proste i łatwe zawarcie umowy ubezpieczenia
 • przegląd ofert wszystkich ubezpieczycieli
 • wybór najkorzystniejszej oferty
 • szybka wysyłka polisy w formie elektronicznej
 • dostarczenie oryginałów do siedziby ubezpieczonego lub możliwy odbiór osobisty w placówce ubezpieczyciela
Ubezpieczenie kabotażowe. Przygotowujemy oferty ubezpieczeń w zakresie przewozów kabotażowych na terenie Niemiec oraz przewozów kabotażowych na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej. Pomagamy zawrzeć ubezpieczenie kabotażowe w przypadku gdy aktualny ubezpieczyciel tego nie oferuje. Oferujemy również ubezpieczenia kabotażowe dla pojazdów poniżej 3,5 t.

Ubezpieczenie OC Przewoźnika Drogowego. Poza typową odpowiedzialnością cywilną kontraktową przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych umów przewozu oferujemy możliwość rozszerzenia odpowiedzialności i szereg klauzul:
 • Klauzula postoju pojazdu
 • Klauzula rażącego niedbalstwa
 • Klauzula przekroczenia przepisów
 • Klauzula kosztów dodatkowych
 • Klauzula kosztów utylizacji i likwidacji uszkodzonej przesyłki
 • Klauzula szkód podczas przeładunku
 • Klauzula załadunku i rozładunku oraz rozmieszczenia i mocowania
 • Klauzula szkód w paletach, platformach, kontenerach
 • Klauzula braku badania technicznego oraz prawa jazdy i świadectwa kw. kierowcy
 • Klauzula szkód spowodowanych pod wpływem alkoholu i środków odurzających
 • Klauzula podwykonawców oraz przewoźników dalszych (sukcesywnych)
 • Klauzula wydania przesyłki osobie nieuprawnionej (fałszywemu przewoźnikowi)
 • Klauzula niewłaściwego wykorzystania dokumentów przewozowych
 • Klauzula szkód finansowych
 • Klauzula kosztów obrony prawnej i koszty sądowe
 • Klauzula kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców
 • Klauzula szkód powstałych w przewożonych materiałach niebezpiecznych ADR
 • Klauzula szkód powstałych w związku z rozmrożeniem lub zamrożeniem przewożonego towaru
 • Klauzula szkód powstałych w żywych zwierzętach podczas ich przewozu
 • Klauzula szkód powstałych w skutek rabunkuUwaga!
Warunkiem umożliwiającym przedstawienie oferty jest podanie wszystkich wymaganych danych. Nie wysyłaj formularza z pustymi polami! Jeśli podałeś wszystkie dane otrzymasz za chwilę mail z potwierdzeniem przygotowywania oferty.
Uzupełnij poniższe dane :

Imię Nazwisko/Nazwa Firmy (ubezpieczającego):   

Adres siedziby:   

NIP:            REGON:       

E-mail :     tel.:   

Data początku ubezpieczenia:    dzień    miesiąc    rok


Wykonuję następujący rodzaj transportu:

transport krajowy:
 • oczekiwana suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie:
 • oczekiwana suma ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia:
 • przychód za ostatnie 12 miesięcy dla transportu krajowego:
 • PLN
 • prognoza przychodu na najbliższe 12 miesięcy dla transportu krajowego:
 • PLN

  transport międzynarodowy:
 • oczekiwana suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie:
 • oczekiwana suma ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia:
 • przychód za ostatnie 12 miesięcy dla transportu międzynarodowego:
 • PLN
 • prognoza przychodu na najbliższe 12 miesięcy dla transportu międzynarodowego:
 • PLN
  Procent transportów międzynarodowych we wszystkich przewozach

  Zakrest terytorialny dla transportów międzynarodowych:
  Europa z wyłączeniem Rosji, Ukrainy i Bałorusi                       
  Europa                                                                                
  Europa i inne państwa pozaeuropejskie (wymienić poniżej)        transport kabotażowy na terenie Niemiec:
 • przychód za ostatnie 12 miesięcy dla kabotażu na terenie Niemiec:
 • PLN
 • prognoza przychodu na najbliższe 12 miesięcy dla kabotażu na terenie Niemiec:
 • PLN

  transport kabotażowy na terenie Unii Europejskiej poza Niemcami:
 • przychód za ostatnie 12 miesięcy dla kabotażu na terenie UE poza Niemcami:
 • PLN
 • prognoza przychodu na najbliższe 12 miesięcy dla kabotażu na terenie UE poza Niemcami:
 • PLN  Rok rozpoczęcia działalności:    Nr licencji:

  Przynależność do Zrzeszenia Przewoźników: tak nie

  Nazwa Zrzeszenia:

  Jestem płatnikiem VAT: tak nie

  Sposób rozliczania z Urzędem Skarbowym:
  karta podatkowa
  ryczałt
  podatkowa księga przychodów i rozchodów
  księgi rachunkowe  Ilość zestawów (ciągnik i naczepa) powyżej 3,5 t

  Ilość pojazdów do 3,5 t

  Rodzaj przewożonych towarów:    Wartość przesyłek przewożona na jednym środku transportu:   przeciętna PLN

                                                                                           maksymalna PLN

  Częstotliwość przewozów (w miesiącu):  

  Zlecenia na przewóz przesyłek towarowych są otrzymywane od:
  spedytorów
  przewoźników
  bezpośrednio od klientów

  Czy są to zlecenia: stałe doraźne

  Przewóz zlecany innym przewoźnikom (umowy stałe): tak    nie

  Przewóz zlecany innym przewoźnikom (umowy doraźne): tak    nie  Jestem zainteresowany ofertą ubezpieczenia z rozszeżeniem o szkody:
  w wyniku rozboju                                         tak    nie
  polegające na uszkodzeniu kontenera           tak    nie
  w towarach niebezpiecznych (ADR)              tak    nie
  w towarach łatwo psujących                         tak    nie
  w towarze o podwyższonym ryzyku (alkohol, papierowsy itp)             tak    nie


  Liczba lat ubezpieczenia bez wypłaty odszkodowania:

  Liczba szkód w ostatnim roku ubezpieczenia:      

  Łączna kwota wypłat:   PLN

  Nazwa aktualnego/poprzedniego zakładu ubezpieczeń:  

  Cena ubezpieczenia z roku ubiegłego:   pln (jeśli nie było szkód postaramy się uzyskać ofertę korzytsniejszą niż ta z roku ubiegłego)

  Oświadczam, że podane powyżej dane i informacje są prawdziwe oraz, że nie zostały zniekształcone ani pominięte jakiekolwiek istotne fakty tak nie


  Publikacje

  STRONA STARTOWA      KONTAKT      O NAS     REKLAMA     PEłNOMOCNICTWA