Leksykon Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ( OWU ) dostępnych na polskim rynku.

www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl                                   infolinia 022 423 59 38

Category Page for: ALLIANZ – OWU AUTO CACSO ( AC )

ALLIANZ OWU AUTO CASCO ( AC )

Październik 18th, 2010 at 09:54 » Comments (0)

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco  Postanowienia ogólne §1 Definicje. 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej o.w.u., TU Allianz Polska S.A., zwane dalej Allianz, zawiera umowy ubezpieczenia z Ubezpieczającymi posiadającymi zdolność do czynności prawnych. 2. Dopuszcza ...more »