oc, ac, casco, auto casco, autocasco

Leksykon Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ( OWU ) dostępnych na polskim rynku.

www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl                                   infolinia 022 423 59 38

Maj 22nd, 2014 at 10:46

Ubezpieczenia obowiązkowe Odpowiedzialności Cywilnej dla agencji ochrony mienia i osób – 2014.

Od 1 stycznia 2014 r. każda firma świadcząca usługi w zakresie ochrony osób i mienia, aby bez kontynuować działalność, musi wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agencji ochrony mienia w zakresie określonym w Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r.

Oferta ubezpieczenia:
- PZU SA
- CONCORDIA TUW
- ERGO HESTIA SA

Koszt ubezpieczenia agencji ochrony OC już od 1300 zł.

Sumy gwarancyjne:

- 20 000 euro – jeżeli roczny obrót netto nie przekroczył równowartości w złotych 2 000 000 euro;
- 25 000 euro – jeżeli roczny obrót netto przekroczył równowartość w złotych 2 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 10 000 000 euro;
- 40 000 euro – jeżeli roczny obrót netto przekroczył równowartość w złotych 10 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 50 000 000 euro;
- 50 000 euro – jeżeli roczny obrót netto przekroczył równowartość w złotych 50 000 000 euro.

Wykupienie regresu

Istnieje możliwość wykupienia prawa ubezpieczyciela do regresu tzn. wykluczenie ewentualnych roszczeń wobec ubezpieczonego w przypadku szkody, która nastąpiła w wyniku jego rażącego niedbalstwa.
Pokrycie kosztów sądowych

Dodatkowo można nabyć klauzulę dodatkowych kosztów postępowania cywilnego, pojednawczego, prowadzenia postępowania sądowego, wynagrodzenia rzeczoznawców, wykonania zarządzenia tymczasowego sądu.

Raty :

Składkę płatna do 12 rat.

Przejdź na stronę i wypełnij formularz ofertowy: ubezpieczenia obowiązkowego agencji ochrony

Kontakt w sprawie ubezpieczenia:

Tel: 22 423 59 38
Tel. 664 723 723
Fax: 22 247 84 84
Mail: j.wyszomirski@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Tagi: , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Maj 20th, 2014 at 13:47

Ubezpieczenie OC Przewoźnika Drogowego – 2014

Zapraszamy do skorzystania z usług brokerskich polegających na przygotowaniu ofert ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń transportowych. Jeśli zainteresowany jesteś ofertą Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika w ruchu krajowym lub/i międzynarodowym wypełnij poniższy formularz. Na podstawie podanych danych przygotujemy oferty ubezpieczenia wraz z rekomendacją najkorzystniejszej. Jako broker ubezpieczeniowy współpracujemy ze wszystkimi zakładami ubezpieczeń. Obsługa brokerska jest dla Państwa bezpłatna i nie generuje żadnych dodatkowych kosztów.

Oferta ubezpieczenia jachtów wszystkich ubezpieczycieli dostępna na stronie, tu przejdź do strony: ubezpieczenie oc przewoźnika

Informacja telefoniczna:
Tel. 664 723 723
Tel. 22 423 59 38
Fax: 22 247 84 84
Przygotujemy następujące oferty: PZU, Warta (dawniej Gerling i HDI), Allianz, Uniqa, InterRisk, Compensa, Generali, Hestia, Gothaer (dawniej PTU).

Korzyści ze współpracy z nami:
- proste i łatwe zawarcie umowy ubezpieczenia
- przegląd ofert wszystkich ubezpieczycieli
- wybór najkorzystniejszej oferty
- szybka wysyłka polisy w formie elektronicznej
dostarczenie oryginałów do siedziby ubezpieczonego lub możliwy odbiór osobisty w placówce ubezpieczyciela
Ubezpieczenie kabotażowe. Przygotowujemy oferty ubezpieczeń w zakresie przewozów kabotażowych na terenie Niemiec oraz przewozów kabotażowych na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej. Pomagamy zawrzeć ubezpieczenie kabotażowe w przypadku gdy aktualny ubezpieczyciel tego nie oferuje. Oferujemy również ubezpieczenia kabotażowe dla pojazdów poniżej 3,5 t.

Ubezpieczenie OC Przewoźnika Drogowego. Poza typową odpowiedzialnością cywilną kontraktową przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych umów przewozu oferujemy możliwość rozszerzenia odpowiedzialności i szereg klauzul:

- Klauzula postoju pojazdu
- Klauzula rażącego niedbalstwa
- Klauzula przekroczenia przepisów
- Klauzula kosztów dodatkowych
- Klauzula kosztów utylizacji i likwidacji uszkodzonej przesyłki
- Klauzula szkód podczas przeładunku
- Klauzula załadunku i rozładunku oraz rozmieszczenia i mocowania
- Klauzula szkód w paletach, platformach, kontenerach
- Klauzula braku badania technicznego oraz prawa jazdy i świadectwa kw. kierowcy
- Klauzula szkód spowodowanych pod wpływem alkoholu i środków odurzających
- Klauzula podwykonawców oraz przewoźników dalszych (sukcesywnych)
- Klauzula wydania przesyłki osobie nieuprawnionej (fałszywemu przewoźnikowi)
- Klauzula niewłaściwego wykorzystania dokumentów przewozowych
- Klauzula szkód finansowych
- Klauzula kosztów obrony prawnej i koszty sądowe
- Klauzula kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców
- Klauzula szkód powstałych w przewożonych materiałach niebezpiecznych ADR
- Klauzula szkód powstałych w związku z rozmrożeniem lub zamrożeniem przewożonego towaru
- Klauzula szkód powstałych w żywych zwierzętach podczas ich przewozu
- Klauzula szkód powstałych w skutek rabunku

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Maj 20th, 2014 at 10:28

Ubezpieczenia jachtów – sezon 2014

Sezon jachtowy właśnie się rozpoczyna. Analogicznie jak w zeszłym roku również w tym ubezpieczenia jachtów oferuje: PZU SA, TUiR Warta SA, TU Allianz Polska SA oraz Gothaer TU SA (dawne PTU SA). Pozostali ubezpieczyciele funkcjonujący na polskim rynku nie zaoferowali w masowej sprzedaży ubezpieczenia jachtów.

Na rok 2014 niestety wielkich zmian w kwestii ubezpieczeń nie będzie. PZU nadal oferuje ubezpieczenie OC użytkownika jachtu, Jacht Casco, ubezpieczenie jachtu w transporcie oraz ubezpieczenie NNW użytkowników jachtu, jednak bez możliwości wykupienia dość wysokiego udziału własnego. Podobnie jest w przypadku Warty, która jednak nie posiada w pakietowej ofercie ubezpieczenia NNW użytkowników. Allianz natomiast posiada w swojej ofercie Jacht Casco. Gothaer jako jedyny posiada pełny zakres ubezpieczenia z możliwością wykupienia udziału własnego.

Odnośnie kosztu ubezpieczenia to większość ubezpieczycieli pozostawiło stawki na dotychczasowym poziomie. Jedynym wyjątkiem jest Gothaer, który wprowadził specjalny roczny pakiet ubezpieczenia. Oferta ta jest dość atrakcyjna, posiada najszerszy zakres ubezpieczenia oraz możliwość zastosowania zerowych udziałów własnych ( przykładowo oferta PZU posiada udział własny w wysokości 15% lub 25% uzależniony od rodzaju szkody a Warta udział własny na poziomie 10% nie mniej niż 600 zł), jest również na ogół najkorzystniejsza cenowo . Gothaer ponadto jest jednym z nielicznych ubezpieczycieli ferujących w ramach ubezpieczenia jachtu ubezpieczenie silnika przyczepnego od kradzieży oraz możliwość ubezpieczenia łodzi RIB i skuterów wodnych. Niestety oferta ograniczona jest jedynie do akwenów śródlądowych Polski, co jest niewątpliwie jej minusem.

Na rynku dostępne są również informację o zagranicznych zakładach ubezpieczeń lub pośrednikach oferujących ubezpieczenia zagranicznych ubezpieczycieli nie posiadających w Polsce swych przedstawicielstw. Warto, jednak sprawdzić, czy firma taka posiada notyfikację w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz rozważyć kwestię uciążliwości likwidacji szkód w przypadku zakładów ubezpieczeń nie posiadających w Polsce swoich oddziałów. Ponadto w przypadku kwestii spornych problematyczne staje się dochodzenie swoich praw na drodze sadowej.

Kontakt w sprawie ubezpieczenia:

Oferta ubezpieczenia jachtów wszystkich ubezpieczycieli dostępna na stronie, tu przejdź do strony: ubezpieczenia jachtów

Informacja telefoniczna:
Tel. 664 723 723
Tel. 22 423 59 38
Fax: 22 247 84 84

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Maj 19th, 2014 at 13:37

Ubezpieczenia jachtów – sezon 2014

Przygotowanie oferty ubezpieczenia jachtów. Aby uzyskać ofertę ubezpieczenie Jachtów wypełnij formularz. Automatycznie otrzymasz potwierdzenie a następnie oferty. W przypadku akceptacji jednej z nich, polisę otrzymasz mailem a oryginał wysłany zostanie na Twój adres korespondencyjny.

Więcej informacji dostępne na stronie: tu strona z ofertą ubezpieczenia jachtów
Kontakt w sprawie ubezpieczenia:
Tel. 664 723 723
Tel. 22 423 59 38
Fax. 22 247 84 84

Jaką ofertę otrzymasz?

Współpracujemy z wszystkimi zakładami ubezpieczeń. W przypadku ubezpieczeń jachtów oferta nasza ukierunkowana jest na następujące zakłady ubezpieczeń: PZU SA, TUIR Warta SA, TUIR Allianz Polska SA, TU Gothaer SA (dawne PTU SA).

Nasze oferty dotyczą towarzystw ubezpieczeniowych znajdujących się na liście Krajowego Nadzoru Finansowego. Stanowi to gwarancje rzetelności.

Sprawdź czy twój dotychczasowy ubezpieczyciel jest na tej liście: lista KNF zakładów ubezpieczeń.

Do kogo jest skierowana oferta?

Ubezpieczenie skierowane jest do osób (zarówno prywatnych jak i przedsiębiorców), które interesują się żeglarstwem i posiadają lub użytkują jachty, przeznaczone do żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej na wodach RP, terytorialnych wodach morskich oraz wodach międzynarodowych.

Co może być przedmiotem ubezpieczenia?

W zależności od ubezpieczyciela przedmiotem ubezpieczenia Jacht Casco mogą być śródlądowe lub morskie jachty żaglowe, jachty motorowe, skutery wodne, łodzie RIB wraz z wyposażeniem i sprzętem oraz sprzęt pływający, tj. kajaki, rowery wodne, deski surfingowe i windsurfingowe. W przypadku niektórych ubezpieczycieli umową ubezpieczenia może być również objęte mienie osobiste członków załogi. W przypadku części ubezpieczycieli ubezpieczenie może obejmować silnik przyczepny oraz okres zimowania.

W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu (OC użytkownika jachtu/ OC skippera/ OC kapitana) przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone czynem niedozwolonym powstałe w związku użytkowaniem jachtu podczas żeglugi, postoju, manewrowania oraz wodowania i podnoszenia jachtu z wody. Ubezpieczenie może obejmować eksploatację jachtów w celach turystycznych, sportowych, szkoleniowych, komercyjnych (w tym czarter), podczas udziału w regatach jak i na okres wyłączenia jachtu z eksploatacji, oraz transport.

Istniej również możliwość objęcia ubezpieczeniem jednostek floty handlowej, rybackiej, ratowniczej oraz obsługi portów. Zabezpiecza ich przed stratami spowodowanymi uszkodzeniem lub zniszczeniem należących do nich jednostek.

Ubezpieczenie NNW członków załogi jest ubezpieczeniem, którego przedmiotem są następstwa nieszczęśliwych wypadków ubezpieczonego powstałych w okresie użytkowania jachtu. Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków załogi ustalana jest w porozumieniu z ubezpieczającym, zazwyczaj wynosić: 5.000zł, 10.000zł lub 20.000zł.

Jaki okres ubezpieczenia?

Polisę ubezpieczenia jachtu można zawrzeć na okres roczny lub krótszy. W przypadku polis rocznych istnieje możliwość płatności ratalnej.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Maj 19th, 2014 at 12:57

Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Biur Rachunkowych na 2014 – składka roczna od 180 zł. Aktualnie jest to najkorzystniejsza oferta na rynku.

Proponujemy ofertę nowego ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego biur rachunkowych. Proponowane przez nas ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodne jest z treścią Rozp. Min. Fin. z 16 grudnia 2008. Spełnia zatem wymóg posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych lub/i czynności doradztwa podatkowego.

Do wybory trzy sumy gwarancyjne zgodne z treścią w/w Rozporządzenia, uzależnione od zakresu wykonywanych czynności:

- suma gwarancyjna 5 tys. euro – dla biur prowadzących czynności doradztwa podatkowego, składka od 180 zł,
- suma gwarancyjna 10 tys. euro – dla biur prowadzących księgi rachunkowe, składka roczna od 270 zł
- suma gwarancyjna 15 tys. euro – dla biur prowadzących czynności doradztwa podatkowego i księgi rachunkowe, składka roczna od 450 zł

Gwarantujemy:

- prostym i łatwym zawarciem umowy ubezpieczenia (polisa w formie elektroniczne w 24h/oryginał przesyłany przesyłką poleconą lub pozostawiony do odbioru w placówce ubezpieczyciela)
- minimalnymi stawkami zarówno dla podmiotów stowarzyszonych jak i niestowarzyszonych
- płatnością ratalną
- specjalną zniżką przy zakupie przez internet
- możliwością rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyka nie objęte ubezpieczeniem obowiązkowym OC

Kontakt w sprawie ubezpieczenia:

Formularz uzyskania oferty ubezpieczenia: ubezpieczenia biur rachunkowych

tel. 664 723 723
tel. 22 423 59 38
fax. 22 247 84 84

Portal: www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Informacja prawna:

Obowiązek ubezpieczenia biur rachunkowych określony został treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługos prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Maj 19th, 2014 at 07:47

OC firmy budowlanej

Prowadząc działalność gospodarczą w postaci firmy budowlanej należy liczyć się z możliwością wyrządzenia szkód rzeczowych lub osobowych oraz finansowymi ich następstwami. Z tego powodu podstawowym ubezpieczeniem dla firmy budowlanej w obrocie gospodarczym jest ubezpieczenie OC.

Ubezpieczenie OC firmy budowlanej ma zastosowanie szczególnie wtedy, kiedy do powstania szkody dojdzie z naszej winy i będziemy musieli zrekompensować szkodę. Finansowe skutki takich strat przekładają się na konkretne koszty związane z prowadzeniem firmy budowlanej. Kwoty wypłacanych odszkodowań mogą mieć istotny wpływ na kondycję finansową firmy. Brak ubezpieczenia OC, szczególnie w przypadku firmy budowlanej to brak bezpieczeństwa i swobody prowadzenia działalności mogący doprowadzić nawet do upadłości firmy.

Polisa OC firmy budowlanej pomaga zadbać o finansowe bezpieczeństwo, gdyż w ten sposób Towarzystwo Ubezpieczeniowe rekompensuje poniesione straty – w jakim stopniu, zależne jest od wybranego zakresu i sumy ubezpieczenia. Niejednokrotnie posiadanie polisa OC firmy budowlanej jest warunkiem umożliwiającym przystąpienie do przetargu lub podpisanie umowy z wykonawca.

Dlatego tak ważne jest optymalne dopasowanie zakresu ubezpieczenia OC firmy budowlanej do indywidualnego charakteru prowadzonej przez firmę zakresu działalności.

Ochrona ubezpieczeniowa OC dla firm budowlanych obejmuje zarówno odpowiedzialność deliktową czyli odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku tzw. przestępstw prawa cywilnego (OC deliktowe), jak również odpowiedzialność kontraktową, związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem zobowiązań (OC kontraktowe).

Kontakt w sprawi ubezpieczeni OC Działalności Firmy Budowlanej:

Aby uzyskać ofertę ubezpieczenia firmy budowlanej wypełnij formularz na stronie: formularz ubezpieczenia OC firmy budowlanej

tel. 664 723 723
tel. 22 423 59 38
fax. 22 247 84 84
mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Oferujemy Państwu ubezpieczenia OC dla poszczególnych rodzajów firm sektora budowlanego z zakresem dostosowanym do potrzeb danej firmy, uwzględniając specyfikę firm z branży budowlanej, usługowej, produkcyjnej, handlowej.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Maj 16th, 2014 at 13:55

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością, w tym OC dla firm budowlanych.

Kontakt w sprawi ubezpieczenia OC Działalności Firmy:
Formularz ubezpieczenia: OC Prowadzonej Działalności/Firmy
tel. 664 723 723
tel. 22 423 59 38
fax. 22 247 84 84
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl
Co to jest za ubezpieczenie
Prowadząc działalność gospodarczą należy liczyć się z możliwością wyrządzenia szkód rzeczowych lub osobowych oraz finansowymi ich następstwami. Z tego powodu podstawowym ubezpieczeniem w obrocie gospodarczym jest ubezpieczenie OC.
Takie ubezpieczenie ma zastosowanie szczególnie wtedy, kiedy do powstania szkody dojdzie z naszej winy i będziemy musieli zrekompensować szkodę. Finansowe skutki takich strat przekładają się na konkretne koszty. Kwoty wypłacanych odszkodowań mogą mieć istotny wpływ na kondycję finansową firmy. Brak ubezpieczenia OC firmy to brak bezpieczeństwa i swobody prowadzenia działalności mogący doprowadzić nawet do upadłości firmy.
Polisa OC pomaga zadbać o finansowe bezpieczeństwo, gdyż w ten sposób Towarzystwo Ubezpieczeniowe rekompensuje poniesione straty – w jakim stopniu, zależne jest od wybranego zakresu i sumy ubezpieczenia.
Dlatego tak ważne jest optymalne dopasowanie zakresu ubezpieczenia OC do profilu prowadzonej przez firmę działalności.
Ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje zarówno odpowiedzialność deliktową czyli odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku tzw. przestępstw prawa cywilnego (OC deliktowe), jak również odpowiedzialność kontraktową, związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem zobowiązań (OC kontraktowe).
Dla kogo polisa OC
Oferujemy Państwu ubezpieczenia OC dla poszczególnych rodzajów działalności z zakresem dostosowanym do potrzeb danej firmy, uwzględniając specyfikę firm z branży budowlanej, usługowej, produkcyjnej, handlowej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia
W zakresie podstawowym zawarta jest ochrona dla szkód w mieniu oraz osobowych w zakresie :
- odpowiedzialności cywilnej związanej z czynem niedozwolonym (popularnie zwana OC deliktowa) czyli taka gdy swoim działaniem/zaniechaniem wyrządzisz komuś szkodę, często przez przypadek, nieuwagę, brak dbałości; np. złamanie nogi przez klienta, który poślizgnął się na mokrej podłodze sklepu, który ubezpieczasz lub jeśli jesteś właścicielem firmy budowlanej, której pracownicy przez nieuwagę przecięli kabel należący do firmy telekomunikacyjnej,
- odpowiedzialności cywilnej związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (popularnie zwana OC kontraktowa).
Ważny czasowy zakres ochrony
Skutki zdarzenia powodującego szkodę mogą być widoczne od razu (np. wybicie szyby podczas wykonywania remontu lokalu), ale może także upłynąć pewien czas zanim szkody się ujawnią (np. po wykonaniu instalacji wodno – kanalizacyjnej fakt, że instalacja jest nieszczelna ujawni się dopiero kiedy woda wydostanie się z instalacji do lokalu.
Analiza tego, kiedy może się ujawnić szkoda powinna decydować o wyborze odpowiedniego triggera czyli czasowego zakresu ochrony.
Najdłuższą ochronę zapewnia trigger „act commited” – odpowiedzialność ubezpieczyciela może trwać długo po zakończeniu polisy, ponieważ ubezpieczane są tutaj konsekwencje zdarzeń, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia (np. instalacja wodno-kanalizacyjna była wykonywana w okresie ubezpieczenia, w jej nieszczelność ujawniła się po wygaśnięciu polisy).
Drugim najczęściej spotykanym triggerem jest „loss occurence” – odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje szkody, które powstały w okresie ubezpieczenia (tzn. nieszczelność instalacji wodno-kanalizacyjnej musi się ujawnić w okresie ubezpieczenia, nie istotne jest kiedy instalacja była wykonywana).

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Maj 16th, 2014 at 13:52

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością, w tym OC dla firm budowlanych.

Kontakt w sprawi ubezpieczeni OC Działalności Firmy:

Formularz ubezpieczenia: OC Prowadzonej Działalności/Firmy
tel. 664 723 723
tel. 22 423 59 38
fax. 22 247 84 84
mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Dla kogo polisa OC działalności Firmy
Oferujemy Państwu ubezpieczenia OC dla poszczególnych rodzajów działalności z zakresem dostosowanym do potrzeb danej firmy, uwzględniając specyfikę firm z branży budowlanej, usługowej, produkcyjnej, handlowej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia
W zakresie podstawowym zawarta jest ochrona dla szkód w mieniu oraz osobowych w zakresie :

- odpowiedzialności cywilnej związanej z czynem niedozwolonym (popularnie zwana OC deliktowa) czyli taka gdy swoim działaniem/zaniechaniem wyrządzisz komuś szkodę, często przez przypadek, nieuwagę, brak dbałości; np. złamanie nogi przez klienta, który poślizgnął się na mokrej podłodze sklepu, który ubezpieczasz lub jeśli jesteś właścicielem firmy budowlanej, której pracownicy przez nieuwagę przecięli kabel należący do firmy telekomunikacyjnej,
- odpowiedzialności cywilnej związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (popularnie zwana OC kontraktowa).

Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wynikającego z charakteru prowadzonej działalności gospodarczej istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o klauzule dodatkowe:
1. ubezpieczenie OC najemcy nieruchomości – jeśli prowadzimy działalność w wynajmowanych lub dzierżawionych pomieszczeniach
2. ubezpieczenie OC najemcy ruchomości – jeśli w prowadzonej działalności używany najmowanych, pożyczonych lub dzierżawionych maszyn i urządzeń
3. ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy – chroni przed finansowymi skutkami wypadków przy pracy
4. ubezpieczenie OC za szkody w środkach transportu podczas prac ładunkowych – jeśli w działalności występują załadunek lub rozładunek z obcych środków transportu
5. ubezpieczenie OC za szkody powstałe w środowisku naturalnym – szczególnie jeśli w działalności używamy substancji niebezpiecznych dla środowiska
6. ubezpieczenie OC organizatora imprez – jeśli działalność polega na organizowaniu imprez, ale również jeśli okazjonalnie organizujemy imprezy dla własnych pracowników
7. ubezpieczenie OC za podwykonawców ubezpieczającego – jeśli w swojej działalności korzystamy z usług podwykonawców
8. ubezpieczenie OC za szkody w mieniu przejętym w celu wykonania usługi – szczególnie potrzebne firmom usługowym zajmującym się naprawą, konserwacją, czyszczeniem, obróbką mienia klientów
9. ubezpieczenie OC za mienie w pieczy – dla działalności polegającej na magazynowaniu, przechowywaniu mienia
10. ubezpieczenie OC wzajemnej – odpowiedzialność za szkody będące następstwem roszczeń pomiędzy podmiotami objętymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy (np. wspólne ubezpieczenie firm powiązanych kapitałowo, spółki córki)
11. ubezpieczenie OC przedsiębiorcy budowlanego – specjalne rozszerzenie ochrony dla firm budowlanych, remontowych, wykończeniowych, instalacyjnych
12. ubezpieczenie OC za szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub walców – dla firm budowlanych, instalacyjnych, remontowych
13. ubezpieczenie OC za szkody powstałe w podziemnych instalacjach i urządzeniach – dla firm budowlanych, instalacyjnych, remontowych
14. ubezpieczenie OC zarządcy drogi publicznej – dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie dróg publicznych
15. ubezpieczenie OC za produkt – dla producentów, dystrybutorów i sprzedawców produktów
16. ubezpieczenie OC za produkt (klauzula połączenia/pomieszania) – odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z rzeczami Poszkodowanego
17. ubezpieczenie OC za produkt (klauzula usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem wolnym od wad) – odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek zamontowania lub położenia wadliwego produktu polegające na poniesieniu kosztów usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem wolnym od wad
18. ubezpieczenie OC produkt (klauzula maszynowa) – odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń wprowadzonych do obrotu, naprawionych lub konserwowanych (serwisowanych) przez Ubezpieczającego /Ubezpieczonego
19. ubezpieczenie OC za czyste straty finansowe – odpowiedzialność za szkody niewynikające ze szkód w mieniu lub na osobie
20. ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia parkingów strzeżonych
21. ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia hotelu lub działalności agroturystycznej
22. ubezpieczenie OC z tytułu przeprowadzania jazd próbnych – w przypadku warsztatów samochodowych
23. ubezpieczenie OC z tytułu zatruć pokarmowych – dla firm gastronomicznych, cateringowych, restauracji
24. ubezpieczenie OC z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych – dla usług kosmetycznych, gastronomi
25. ubezpieczenie OC za szkody powstałe poza terytorium Polski – dla firm prowadzących działalność także poza granicami Polski, eksportujących produkty
26. wyrządzone wskutek niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach – dla producentów i dostawców energii elektrycznej

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Maj 15th, 2014 at 09:22

Ubezpieczenie do licencji przewoźnika na rok 2014 honorowane przez BOTM /aktualnie GITD dla transportu międzynarodowego i Starostwa dla transportu krajowego – OFERTA O ZAKRESIE OGÓLNOPOLSKIM.

Ubezpieczenia do licencji przewoźnika na rok 2014-2015 zaakceptowane przez BOTM (Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego). Aktualnie warunek ten spełnili następujący ubezpieczyciele:

- Gothaer TU SA
- Generali TU SA

Aktualnie w większości przypadków Gothaer TU SA oferuje najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Oferta obu firm spełniają wymóg określony w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiający wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Zgodnie z tym Rozporządzeniem przedsiębiorca transportu drogowego musi posiadać minimalną zdolność finansową konieczną do zapewnienia odpowiedniego rozpoczęcia działalności i należytego zarządzania. Gwarancja ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej może stanowić dla przewoźników ekonomicznie uzasadniony sposób wykazania zdolności finansowej.

Przedmiot ubezpieczenia - ochrona ubezpieczenia do licencji przewoźnika obejmuje zobowiązania lub roszczenia finansowe wysunięte wobec Ubezpieczonego na podstawie zakresu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26 WE (zwanym dalej „Rozporządzeniem”), w związku art. 3 ust. 1. lit. c, tego Rozporządzenia.

Ubezpieczony - podmiot, który ubiega się o wydanie zezwolenia/licencji albo też dysponuje ważnym zezwoleniem/ licencją na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób, wydaną przez właściwy organ na podstawie obowiązujących przepisów.

Suma gwarancyjna oraz koszt ubezpieczenia dla obu ubezpieczycieli jest taki sam:
o suma gwarancyjna 9.000,- EUR za pierwszy ciągnik, składka roczna 500,- PLN
o suma gwarancyjna 5.000,- EUR za każdy następny ciągnik, składka roczna 300,- PLN

Aby zapoznać się z OGÓLNOPOLSKĄ OFERTĄ 2014 ofertą przejdź na stronę: http://www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl/ubezpieczenie_oc_przewoznika_drogowego.php

Jak uzyskać polisę/gwarancję ubezpieczeniową:

• pobierz formularz wybranego ubezpieczyciela:
o tu pobierz formularz Gothaer: http://www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl/generali_wniosek_oc_licencja.doc
o tu pobierz formularz Generali: http://www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl/gothaer_wniosek_oc_licencja.doc

• wypełnij jeden z formularzy i odeślij:
o mailem na adres: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl
o faxem na nr: 22 247 84 84

• polisę/gwarancję otrzymasz mailem w formie elektronicznej a oryginał listem poleconym. Możesz również odebrać polisę bezpośrednio w oddziale ubezpieczyciela bez konieczności oczekiwania na jej przygotowanie.

• W razie pytań zapraszamy do konsultacji telefonicznej dostępnej pod nr. 22 423 59 38 lub 664 723 723

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Maj 13th, 2014 at 12:23

Ubezpieczenie OC organizatora imprezy i NNW uczestników imprezy, ewentu.

Organizator imprezy przyjmuje na siebie odpowiedzialność nie tylko za to aby impreza była udana i dostarczyła jej uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń, ale przede wszystkim za bezpieczeństwo podczas imprezy. Najpełniejszą ochroną w tym zakresie da ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków.
W zależności od tego czy organizujemy imprezę biletowaną czy nieodpłatną będziemy potrzebowali:
1. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. Nr 54 z dnia 06.04.2010 r.) – imprezy odpłatne
oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie dobrowolne)

lub

2.ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez, eventów (ubezpieczenie dobrowolne)
oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie dobrowolne)
Kontakt:
Przejdź do opisu produktu i formularzy ofertowych dla: ubezpieczenie organizatora imprezy
Jerzy Wyszomirski – Broker Ubezpieczeniowy
tel. 664 723 723
tel. 22 423 59 38
REGON:142788914, NIP:522-256-14-86
Nr licencj brokerskiej: 1804/12
Portal www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Organizatorzy imprez płatnych mają obowiązek wykupienia polisy OC najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia obowiązkowego określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. Nr 54 z dnia 06.04.2010 r.)

W przypadku imprez nieodpłatnych albo takich, które nie mają charakteru masowego w rozumieniu przepisów (mogą to być np. niebiletowane imprezy na świeżym powietrzu, imprezy pracownicze), podpisanie umowy ubezpieczenia OC jest dobrowolne. Zawiera się ją na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) danego towarzystwa.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprezy nie chroni uczestników w przypadku szkód, które wyrządzą sobie nawzajem bądź bez winy organizatora imprezy. Na takie przypadki doskonale posłuży ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Bezimienne ubezpieczenie zbiorowe następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników imprezy obejmujące zdarzenia zaistniałe na terenie i w okresie trwania imprezy, a skutkujące uszkodzeniem ciała, uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią uczestnika imprezy.

Dopiero wyposażony w taki pakiet ubezpieczeń organizator imprezy może ze spokojem skupić się na organizowaniu imprezy.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -