oc, ac, casco, auto casco, autocasco

Leksykon Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ( OWU ) dostępnych na polskim rynku.

www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl                                   infolinia 022 423 59 38

Listopad 14th, 2013 at 13:20

OC pośrednika w obrocie nieruchomościami

Zapraszamy na strony portal www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl. Specjalizujemy się w oferowaniu ubezpieczeń obowiązkowych prowadzonej działalności. Oferty jakie proponujemy są najkorzystniejszemu ofertami dostępnymi na rynku.
Proponujemy możliwość zakupu Ubezpieczenia Obowiązkowego OC Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami od 253 zł za roczny okres ubezpieczenia.
Po wypełnienie formularza na naszej stronie:
http://www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl/ubezpieczenia_odpowiedzialnosci_cywilnej_oc_posrednika_w_obrocie_nieruchomosciami.php
oferta zostanie wysłana na podany przez Państwa adres maila maksymalnie w ciągu 10 minut. Po akceptacji oferty polisę staramy się dostarczyć maksymalnie w następnym dniu roboczym.
Informacje odnośnie zakresu ubezpieczenia poniżej.

1. Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa, o których mowa w art. 180 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, rezygnacja z roszczenia regresowego w przypadku szkód wynikających z rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego i osób, za które ponosi odpowiedzialność.

Uwaga: Przepisy ustawy z dnia z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – w zakresie dotyczącym, m.in., ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami – zostały znowelizowane poprzez przepisy ustawy z dnia 04.03.2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 31 pkt 4, 7 i 10 tejże ustawy), która weszła w życie dnia 10.04.2010 r.

Wspólną cechą starej i nowej regulacji jest to, iż obowiązek ubezpieczenia OC dotyczy wyłącznie osób fizycznych z uprawnieniami zawodowymi. Zniesiony został natomiast obowiązek ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej przez przedsiębiorców świadczących usługi w w/w zakresie.

Ubezpieczony: osoba fizyczna z uprawnieniami zawodowymi pośrednika w obrocie nieruchomościami spełniająca jedno z kryteriów:
o prowadząca działalność gospodarczą
o działająca na cudzy rachunek na podstawie umowy cywilnoprawnej z innym przedsiębiorcą
o pozostająca w stosunku pracy z przedsiębiorcą wykonującym usługi w zakresie pośrednictwa nieruchomościami
o będąca wspólnikiem spółki prawa handlowego innej nią spółka kapitałowa
o będąca wspólnikiem spółki cywilnej
3. Okres ubezpieczenia: 1 rok.

Regulacje prawne: Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 12.10.2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. Nr 205, poz. 1358). Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z dn. 22.05.2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).

Kontakt w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia:

tel. 664 723 723
tel. 022 423 59 38
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Październik 31st, 2013 at 13:36

Ubezpieczenia dla Biur Usług Płatniczych – AXA, Concordia, Hestia, Europa.

Zapraszamy do skorzystania ze specjalnej oferty ubezpieczenia Biur Usług Płatniczych UWAGA! Uproszczona procedura zawarcia umowy ubezpieczenia Biur Usług Płatniczych (brak wymagania dokumentacji finansowej i kredytowej ubezpieczającego) dla oferty Concodia Polska TUW, składka od 270 pln (3% sumy gwarancyjnej minus 10% za kontynuację) oraz dla AXA TUiR SA składka od 280 zł (2,5% sumy gwarancyjnej).

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego Ubezpieczenia Biur Usług Płatniczych. Ofertę Concordia TUW oraz AXA TUiR SA otrzymacie Państwo mailem w ciągu kilku minut. W przypadku akceptacji którejś z ofert, umowę staramy sie sfinalizować w ciągu 24 h. Płatność składki dokonywana jest bezpośrednio na konto ubezpieczyciela wskazane w gwarancji ubezpieczeniowej lub polisie.

Korzyści:

- proste i łatwe zawarcie umowy ubezpieczenia,
- oferta uwzględnia minimalne stawki zarówno dla podmiotów stowarzyszonych jak i niestowarzyszonych,
- płatność ratalna,
- specjalna zniżka przy zakupie przez internet,
- specjalna zniżka dla nowych klientów,
- ubezpieczenie OC nadwyżkowe,
- możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyka nie objęte ubezpieczeniem obowiązkowym OC,
- monitoring rynku i uzyskanie możliwie najkorzystniejszych ofert w roku kolejnym,
pomoc w procesie likwidacji szkód.

Kontakt:
Przejdź do oferty: Oferta Ubezpieczenia Biur Usług Płatnuczych – BUPkontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl
tel. 22 423 59 38
tel.kom. 664 723 723

Zakres ubezpieczenia definiuje Rozporządzenie Ministra Finansów (Dz.U.2011.271.1604) z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku ze świadczeniem usług płatniczych (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2011 r.).

Pozostałe regulacje prawne związane z funkcjonowanie Biur Usług Płatniczych.

Rozporządzenie Ministra Finansów (Dz.U.199 poz 1175) z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej w związku ze swiadczeniem usług płatniczych przez biura usług płatniczych.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji .

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Wrzesień 29th, 2013 at 20:15

Nowe Ubezpieczenie OC Biur Rachunkowych od września 2013 – od 400 zł.

Ubezpieczenie biura rachunkowego

Na rynku pojawiła się nowa propozycja obowiązkowego ubezpieczenia OC (oc biura rachunkowego) przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Oferta dostępna jest od września 2013 r. Treść ubezpieczenia zgodna jest z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jak na razie ubezpieczenie można nabyć jedynie za pośrednictwem stron internetowych portalu www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl.

Formularz uzyskania oferty ubezpieczenie biura rachunkowego znajduje się na stronie: link do stronu ubezpieczenia biur rachunkowych .
Ubezpieczenie roczne z ustawową sumą gwarancyjną 10 tys. euro – dla biur prowadzących księgi rachunkowe, oferowane jest od mniej więcej 400 zł.Natomiast ubezpieczenie dla sumy gwarancyjnej 15 tys. euro – dla biur prowadzących czynności doradztwa podatkowego i księgi rachunkowe, dostępne jest od 500 zł Oferta jest na tyle ciekawa, że zarówno dla podmiotów prowadzących już działalność jak i dopiero rozpoczynających cena ubezpieczenia zdecydowanie lepiej wypada niż dotychczasowe propozycje z jakimi spotykaliśmy się na rynku. Porównując także dotychczasowe programy oferowane członkom stowarzyszeń branży rachunkowej oferta ta wypada zdecydowanie korzystniej.
W sytuacji tej dotychczasowi liderzy ubezpieczeń dla Biur Rachunkowych jak PZU, AXA będą mieli twardy orzech do zgryzienia. A migracja klientów jest nieunikniona.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Lipiec 27th, 2012 at 12:43

UBEZPIECZENIE OC POD LICENCJĘ DLA PRZEWOŹNIKÓW

Oferta ubezpieczenia dostępna na stronie: http://www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl/ubezpieczenie_oc_przewoznika_drogowego.php

Osoba kontaktowa do zawarcia umowy ubezpieczenia OC Przewoźnika do uzyskania licencji:
Jerzy Wyszomirski
tel. 022 429 59 38
kom. 664 723 723
E-mail: j.wyszomirski@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

________________________________________

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

Przedmiot ubezpieczenia – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zobowiązania lub roszczenia finansowe wysunięte wobec Ubezpieczonego na podstawie zakresu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26 WE (zwanym dalej „Rozporządzeniem”), w związku art. 3 ust. 1. lit. c, tego Rozporządzenia.

Ubezpieczony – podmiot, który ubiega się o wydanie zezwolenia/licencji albo też dysponuje ważnym zezwoleniem/ licencją na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób, wydaną przez właściwy organ na podstawie obowiązujących przepisów.

Suma gwarancyjna zgodna z rozporządzeniem:
o 9.000,- EUR za pierwszy ciągnik oraz
o 5.000,- EUR za każdy następny ciągnik
________________________________________
KOSZT UBEZPIECZENIA:

W przypadku ubezpieczenia jednego pojazdu składka minimalna wynosi 1.000,- PLN.
W przypadku ubezpieczenia więcej niż jednego pojazdu składka za każdy pojazd objęty ochroną ubezpieczeniową i wynosi 600,- PLN.
________________________________________

ZAWARCIE UBEZPIECZENIA:

Aby dokonać zawarcia umowy ubezpieczenia należy:
o wypełnić na górze strony formularz z danymi kontaktowymi
o odebrać mail z wnioskiem ubezpieczenia
o wydrukować, wypełnić i odesłać mailem wniosek
o odebrać mail z ofertą oraz zwrotnie potwierdzić przyjęcie warunków ubezpieczenia
o polisa wysyłana jest listem poleconym lub do odbioru w najbliższym oddziale

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Lipiec 27th, 2012 at 12:38

UBEZPIECZENIE PRZEWOŹNIKA DO LICENCJI

Oferta ubezpieczenia dostępna na stronie: http://www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl/ubezpieczenie_oc_przewoznika_drogowego.php

Osoba kontaktowa do zawarcia umowy ubezpieczenia OC Przewoźnika do uzyskania licencji:
Jerzy Wyszomirski
tel. 022 429 59 38
kom. 664 723 723
E-mail: j.wyszomirski@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (ZAWODOWEJ) PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
związane ze spełnieniem wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.

1. Przedmiot ubezpieczenia
Generali obejmuje ochroną ubezpieczeniową zobowiązania lub roszczenia finansowe wysunięte wobec Ubezpieczonego na podstawie zakresu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26 WE (zwanym dalej „Rozporządzeniem”), w związku art. 3 ust. 1. lit. c, tego Rozporządzenia.

2. Ubezpieczony – podmiot, który ubiega się o wydanie zezwolenia/licencji albo też dysponuje ważnym zezwoleniem/ licencją na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób, wydaną przez właściwy organ na podstawie obowiązujących przepisów.

3. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na podstawie wniosku Ubezpieczonego złożonego na formularzu Generali lub w innej formie pisemnej.

4. Ochrona ubezpieczeniowa określona jest w polisie i obowiązuje, nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu stosownej składki.

5. Suma gwarancyjna umowy ubezpieczenia zostaje ustalona zgodnie z wymogami przepisu artykułu 7 ust. 1 Rozporządzenia i wynosi:

1) dla jednego pojazdu silnikowego (lub zestawu pojazdów) 9.000 EURO, względnie równowartość w złotych polskich, określona według kursu z pierwszego dnia roboczego października opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a obowiązującego od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego;
2) dla każdego dodatkowego pojazdu silnikowego lub zestawu pojazdów 5.000 EURO, względnie równowartość w złotych polskich, określona jak w punkcie poprzedzającym.
3) Suma gwarancyjna stanowi iloczyn ilości pojazdów objętych ochroną ubezpieczeniową i kwotą, określoną w podpunktach 1) i 2)
4) Suma gwarancyjna ustalona dla umowy ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich zdarzeń, które wystąpią w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.

6. Zdarzenie ubezpieczeniowe

6.1 Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia ubezpieczeniowe, których przyczyna oraz występujące w następstwie tej przyczyny zobowiązanie płatnicze, powstała w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, a zgłoszenie zdarzenia do Ubezpieczyciela nastąpiło w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

6.2 Za zdarzenie ubezpieczeniowe uważa się zdarzenie losowe skutkujące niemożnością spełnienia lub należytego spełnienia przez Ubezpieczonego wymagalnego i zasadnego zobowiązania płatniczego lub roszczenia finansowego, pozostającego w bezpośrednim związku z zakresem zawodowej działalności Ubezpieczonego jako przewoźnika drogowego rzeczy lub osób.

6.3 Zdarzeniem losowym w rozumieniu umowy ubezpieczenia, do której odnoszą się niniejsze warunki, jest niezależne od woli Ubezpieczonego powstanie okoliczności, o których mowa w punkcie 6.2, a które spowodowały utratę zdolności finansowej wymaganej od przedsiębiorcy przewozowego, w myśl art. 3 Rozporządzenia.

6.4 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zobowiązania płatnicze i roszczenia pozostające w związku przyczynowym ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi, które miały miejsce w kraju lub za granicą.

7. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela

7.1 Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikające ze zobowiązań płatniczych oraz innych roszczeń finansowych wysuniętych wobec Ubezpieczonego, jeżeli:

1) nie pozostają w związku z jego odpowiedzialnością jako przewoźnika drogowego osób lub rzeczy, w myśl obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371, Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów CMR, z późniejszymi zmianami;

2) wynikają z działalności przewozowej prowadzonej bez odpowiedniego zezwolenia / licencji uprawniającego Ubezpieczonego do wykonywania przewozów;

3) powstały w związku z bezprawnym użytkowaniem pojazdu przez przewoźnika lub osoby za które on ponosi odpowiedzialność;

4) powstały w związku z użyciem pojazdu przez osoby nieuprawnione, za które przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności;

5) zostały wysunięte przez małżonka Ubezpieczonego, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających w stosunku przysposobienia;

6) związane są z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią (szkody osobowe);

7) pozostają w związku z użyciem – bez względu na to, przez kogo – substancji chemicznych, biologicznych, biochemicznych lub fal elektromagnetycznych jako broni stanowiącej zagrożenie powszechne, i to bez względu na inne okoliczności współdziałające;

8 ) pozostają w związku z działaniami wojennymi, wojną domową, rewolucją, powstaniem, rozruchami, rebeliami, jak również terroryzmem, grabieżą, strajkami, aktami sabotażu lub tym podobnych działań noszących znamiona siły wyższej;

9) pozostają w związku z procedurą karnetów TIR.

7.2 Ponadto ubezpieczenie nie pokrywa roszczeń wynikających ze zobowiązań płatniczych oraz innych roszczeń finansowych wysuniętych wobec Ubezpieczonego:

1) których zaspokojenie mogłoby nastąpić z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego lub odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (OCPD);

2) pozostających w związku z zawartą umową / umowami leasingowymi, dla zabezpieczenia których zostało zawarte lub mogło być zawarte osobne ubezpieczenie;

3) których zaspokojenie mogłoby nastąpić z innych, niż wymienionych w punktach poprzedzających 1) i 2) niniejszego ustępu ubezpieczeń, zawartych przez Ubezpieczonego.

7.3 Ubezpieczenie nie pokrywa kar administracyjnych i sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym mandatów, kar umownych, jak również odszkodowań o charakterze karnym.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Krajowym zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr GNL/ob./23/8/2007 z dn. 08 sierpnia 2007r. oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr GNL/ob./22/8/2007 z dn. 08 sierpnia 2007r.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Luty 17th, 2012 at 12:24

OC Biur Usług Płatniczych

Szanowni Państwo,

Mając na względzie obowiązek ubezpieczenia biur usług płatniczych wynikający z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. oraz fakt, że ubezpieczyciele dopiero pracują na przygotowaniem taryf zapraszam na stronę naszego portalu umożliwiającą zadeklarowanie chęci pozyskania oferty ubezpieczenia. Sukcesywnie będziemy przedstawiać Państwu oferty opracowane przez różnych ubezpieczycieli.

Formularz uzyskania oferty ubezpieczenia dostępny na stronie:
http://www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl/ubezpieczenie_biur_platniczych.php

Infolinia tel. 0-22 423 59 38
GG 22449212
skype: www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl
mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl
www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

(Dz.U.2011.271.1604) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku ze świadczeniem usług płatniczych (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2011 r.)
Na podstawie art. 125 ust. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia, wymaganego w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez biuro usług płatniczych, zwanego dalej „ubezpieczeniem„, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

§ 2. 1. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność biura usług płatniczych za szkodę powstałą w związku z niemożnością wykonania przez biuro usług płatniczych zobowiązań wynikających z umów o świadczenie usług płatniczych, w szczególności obowiązek zwrotu wpłat wniesionych przez użytkowników w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez biuro usług płatniczych zobowiązań wobec użytkowników.

2. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone przez biuro usług płatniczych, jak również osoby nim kierujące i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu działalności. Ubezpieczeniem objęta jest również szkoda wyrządzona umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

3. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do umów o świadczenie usług płatniczych zawartych w okresie ubezpieczenia, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

4. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:

1) polegających na zapłacie kar umownych;
2) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

§ 3. 1. Minimalna suma gwarancyjna w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, wynosi 1,2% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym umowa ubezpieczenia jest zawierana, nie mniej jednak niż równowartość w złotych 18.000 euro.

2. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres dłuższy niż 12 miesięcy, kwota minimalnej sumy gwarancyjnej ustalona zgodnie z ust. 1 jest za każdy kolejny miesiąc następujący po okresie 12 miesięcy zwiększana o 0,1% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym umowa ubezpieczenia jest zawierana, nie mniej jednak niż o równowartość w złotych 1.500 euro za każdy taki miesiąc.

3. Równowartość w złotych kwot, o których mowa w ust. 1 i 2, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia jest zawierana.

4. W przypadku biura usług płatniczych rozpoczynającego działalność w zakresie usług płatniczych całkowitą kwotę transakcji płatniczych, o której mowa w ust. 1 i 2, określa się na podstawie programu działalności i planu finansowego, o których mowa w art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

§ 4. Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia przez biuro usług płatniczych działalności w zakresie usług płatniczych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Maj 10th, 2011 at 09:36

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych – HDI

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych HDI

Zasady ogólne
§ 1
1. Warunki szczególne ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych mają zastosowanie w umowach
ubezpieczenia zawieranych przez HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka
Akcyjna, zwane dalej HDI, ze wspólnotami mieszkaniowymi.
2. Niniejsze warunki szczególne są realizowane w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia
HDI FIRMA obowiązujące w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
3. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia dla wspólnoty mieszkaniowej na podstawie
niniejszych warunków szczególnych jest zawarcie ubezpieczenia mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych
wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.
4. Na podstawie OWU HDI FIRMA zakres ubezpieczenia dla wspólnoty mieszkaniowej
obejmuje:
1) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
2) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
3) Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia,
4) Ubezpieczenie mienia od dewastacji,
5) Ubezpieczenie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych od szkód
elektrycznych,
6) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (klauzula nr 01 – Załącznik
nr 01 do OWU HDI Firma),
7) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
8) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości,
9) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez podwykonawców.
5. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1 na wniosek ubezpieczającego i po
opłaceniu dodatkowej składki może zostać rozszerzona na zasadach określonych w § 4.
6. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 4 pkt 7 na wniosek ubezpieczającego i po
opłaceniu dodatkowej składki może zostać rozszerzona na zasadach określonych w § 6
ust. 1 i 2.
7. Na potrzeby niniejszych warunków szczególnych umowa ubezpieczenia może zostać
zawarta również ze wspólnotą mieszkaniową, której wartość mienia podlegającego ubezpieczeniu
w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych przekracza 15.000.000zł.
Definicje
§ 2
Przez pojęcia użyte w niniejszych warunkach szczególnych rozumie się:
1) część wspólna nieruchomości – grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą
wyłącznie do użytku właścicieli lokali, np. fundamenty, konstrukcja nośna budynku,
dach, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia gospodarcze o specjalnym przeznaczeniu
(pralnie, suszarnie, wózkownie, schowki, komórki, piwnice, strych), ogrody, urządzenia

2) drobne prace budowlane – prace budowlane, dotyczące części wspólnej nieruchomości,
które nie ingerują w elementy konstrukcyjne budynku i nie wymagają pozwolenia na
budowę,
3) przepięcie – gwałtowna i krótkotrwała zmiana napięcia w sieci, powodująca wystąpienie
napięcia przekraczającego wartości dopuszczalne, określone przez producenta dla danego
urządzenia,
4) stałe elementy – elementy wyposażenia i wystroju wnętrz części wspólnych nieruchomości,
trwale z nimi związane, a w szczególności:
a) instalacje infrastruktury technicznej (wodnokanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej,
gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej) i teletechnicznej (telefonicznej, domofonowej,
alarmowej, informatycznej), o ile stanowią własność wspólnoty,
b) urządzenia i elementy stanowiące integralną część instalacji infrastruktury technicznej
i trwale z nią połączone (piece centralnego ogrzewania – co, instalacja ciepłej
wody – cw, instalacja zimnej wody – zw) oraz umieszczone wewnątrz/zewnątrz
budynku elementy domofonu i sygnalizacji alarmowej, anteny, kamery,
c) trwałe zabudowy funkcjonalne: obudowy instalacji i grzejników,
d) okna i drzwi wraz z szybami, zamknięciami i zabezpieczeniami przeciwwłamaniowymi,
e) wykładziny i okładziny ścian, podłóg, sufitów,
f) tynki wewnętrzne i powłoki malarskie,
5) wspólnota mieszkaniowa – ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej
nieruchomości.
POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH
W OWU HDI FIRMAUbezpieczenie mienia
§ 3
1. Przedmiotem ubezpieczenia mienia jest część wspólna nieruchomości oraz jej stałe
elementy.
2. W ubezpieczeniu mienia od dewastacji HDI odpowiada za szkody w antenach oraz
kamerach znajdujących się na zewnątrz ubezpieczonego budynku.
Ryzyka dodatkowe w ubezpieczeniu mienia
§ 4
1. Na wniosek ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, o którym mowa w § 5 OWU HDI Firma,
może zostać rozszerzony o odpowiedzialność HDI za szkody w ubezpieczonym mieniupowstałe w wyniku:
1) przepięcia w instalacjach elektrycznych części wspólnej nieruchomości,
2) prowadzenia drobnych prac budowlanych.
2. Górną granicę odpowiedzialności HDI z tytułu ryzyka przepięć, stanowi określony w umowie
ubezpieczenia limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

ubezpieczenia, który wynosi 20% sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych nie więcej niż 250.000zł.
3. Górną granicę odpowiedzialności HDI z tytułu ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia mienia
w wyniku przeprowadzanych w budynku drobnych prac budowlanych, stanowi
określony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia, który wynosi 20% sumy ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych nie więcej niż 250.000zł.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
§ 5
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna wspólnoty mieszkaniowej za
szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną
i określoną w umowie ubezpieczenia działalnością i/lub posiadaniem przez wspólnotę części
wspólnej nieruchomości – zgodnie z § 22 OWU HDI FIRMA.
Ryzyka dodatkowe w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej§ 6
1. Na wniosek ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej
, o którym mowa w § 5, może zostać rozszerzony o:
1) /ubezpieczenia odpowiedzialność cywilną wspólnoty mieszkaniowej za szkody osobowe lub rzeczowe
wyrządzone członkom tej wspólnoty w związku z prowadzoną działalnością i/lub
posiadaniem przez wspólnotę części wspólnej nieruchomości,
2) odpowiedzialność cywilną członków wspólnoty za szkody osobowe lub rzeczowe
wyrządzone wspólnocie w związku z posiadaniem przez członka wspólnoty lokalu
mieszkalnego.
2. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie umowy ubezpieczenia OC wspólnoty mieszkaniowej
OC członków wspólnoty
za szkody wyrządzone wspólnocie – jest uprzednie zawarcie za szkody wyrządzone członkom tej wspólnoty.
3. Z zachowaniem wyłączeń zawartych w § 23 OWU HDI Firma, HDI nie ponosi odpowiedzialności
jeżeli:
1) w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny powstaną dalsze szkody po upływie
24 godzin od powzięcia informacji przez ubezpieczającego o zaistnieniu pierwszych
szkód podlegających ochronie,
2) ubezpieczający w czasie 24 godzin od powzięcia wiadomości o możliwości wystąpienia
szkody nie usunął przyczyn istniejącego zagrożenia, o ile miał możliwość
usunięcia tych przyczyn.
4. Ponadto HDI nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) powstałe jako bezpośrednie następstwo braku zgody organu zarządzającego wspólnotą
na dokonanie koniecznych remontów bądź napraw części wspólnej nieruchomości,
2) spowodowane niedotrzymaniem rocznego planu remontów, jeżeli miało to wpływ na
powstanie szkody.

Zawarcie umowy ubezpieczenia
§ 7
1. Na podstawie niniejszych warunków szczególnych umowę ubezpieczenia zawiera się na
okres jednego roku.
2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku, stanowiącego
załącznik do niniejszych warunków szczególnych.
Postanowienia końcowe
§ 8
1. Warunki szczególne ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych zostały zatwierdzone Uchwałą
Zarządu HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Nr 46/2008 z dnia
22 kwietnia 2008 r.
2. Niniejsze warunki szczególne mają zastosowanie do umów ubezpieczenia z okresem
odpowiedzialności od dnia 15 maja 2008 r.
Ubezpieczenia Wspólnom Mieszkaniowych na www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Maj 10th, 2011 at 07:34

PTU OWU ZAŁĄCZNIK NR 4.

Załącznik nr 4

Szczególne Warunki ubezpieczenia jachtów śródlądowych od uszkodzeń i zniszczeń

Postanowienia ogólne

§1
Na podstawie niniejszych Warunków Szczególnych ubezpieczenia Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej PTU S.A., zawiera umowy ubezpieczenia jachtów:

1) z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi będącymi właścicielami lub użytkownikami jachtów, wpisanymi do księgi rejestrowej lub do karty rejestracyjnej jachtu, zwanymi dalej Ubezpieczającymi lub

2) na rzecz tych osób jako Ubezpieczonych.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§2

1. Przedmiotem ubezpieczenia są śródlądowe jachty żaglowe i jachty motorowe, zwane dalej jachtami, wraz z wyposażeniem standardowym i dodatkowym oraz osprzętem, użytkowane na wodach śródlądowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gdzie żegluga jest dozwolona, zarejestrowane we właściwym Inspektoracie Żeglugi Śródlądowej albo organizacji sportowej lub turystycznej, upoważnionej przez Polski Związek Żeglarski lub Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

2. W rozumieniu niniejszych Szczególnych Warunków niżej wymienione pojęcia oznaczają::

1) jacht żaglowy – statek o napędzie żaglowym, przeznaczony do uprawiania sportu i rekreacji; jacht żaglowy może być wyposażony w pomocniczy silnik stały lub przyczepny,

2) jacht motorowy – statek o napędzie mechanicznym, przeznaczony do uprawiania sportu i rekreacji; za jacht motorowy uważa się również skuter wodny, łódź pneumatyczną i poduszkowiec

3) okres wyłączony z użytkowania – okres przechowywania kadłuba jachtu śródlądowego wraz z jego elementami trwale zamontowanymi do kadłuba, w należycie zabezpieczonych pomieszczeniach lub w innych należycie zabezpieczonych miejscach przeznaczonych do przechowywania, o których mowa w par. 4 pkt. 16 ust. 2 ,w terminie od 1 listopada do 14 kwietnia (sezon zimowy),

4) transport lądowy – przewóz jachtu śródlądowego z/do miejsca przechowywania, użytkowania lub naprawy, łącznie z wodowaniem/podnoszeniem z wody na środek transportu, odpowiednio do tego przeznaczony lub przystosowany,

5)wartość rzeczywista jachtu śródlądowego – wartość odpowiadająca kosztom budowy (odtworzenia) przedmiotu ubezpieczenia, z uwzględnieniem tych samych wymiarów, konstrukcji, materiałów i standardu wykończenia, po potrąceniu stopnia zużycia technicznego,

6)wartość rzeczywista wyposażenia standardowego i dodatkowego – wartość odpowiadająca cenie zakupu przedmiotu ubezpieczenia o takich samych lub najbardziej zbliżonych parametrach, gatunku i rodzaju po potrąceniu stopnia zużycia technicznego.

7)wypadek drogowy – kolizję środka transportu przewożącego jacht śródlądowy z innym środkiem transportu, osobami, zwierzętami, przedmiotami,

8) wyposażenie standardowe jachtu – określone w świadectwie zdolności żeglugowej lub w karcie rejestracyjnej wyposażenie:
a) ratunkowe,
b) sygnalizacyjne,
c) przeciwpożarowe,
d) nawigacyjne,
e) łączności zewnętrznej,
f) kotwiczne,
g) w zakresie technicznego stanu bezpieczeństwa,

9) wyposażenie dodatkowe – silnik przyczepny lub zamontowany w sposób trwały posiadający numer fabryczny wskazany we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia jachtów śródlądowych od uszkodzeń i zniszczeń
10) osprzęt jachtu – stały lub tymczasowy takielunek, omasztowanie i ożaglowanie.

§3

1. Ochroną ubezpieczeniową PTU S.A. objęte są szkody
polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego jachtu wraz z wyposażeniem standardowym , dodatkowym i osprzętem, powstałe:
a) podczas żeglugi,
b) podczas postoju lub manewrowania na terenie portu (przystani),
c) podczas naprawy, z zastrzeżeniem § 4 ust. pkt 9.
d) w trakcie transportu lądowego,
e) podczas okresu wyłączonego z użytkowania.

2. Ponadto, w granicach sumy ubezpieczenia, PTU S.A. pokrywa również udokumentowane koszty:
1) uzasadnionego okolicznościami ratunku jachtu dotkniętego szkodą, jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie lub niedopuszczenie do zwiększenia się szkody,
2) uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku,
3) zabezpieczenia przed szkodą jachtu w razie jego bezpośredniego zagrożenia oddziaływaniem powstałego zdarzenia losowego.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

§4

1. PTU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego lub osoby, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność,
2) powstałe wskutek użytkowania jachtu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub w sposób naruszający przepisy prawa, a w szczególności spowodowane:
a) podczas eksploatacji jachtu przez osoby nie posiadające odpowiedniego patentu żeglarskiego Polskiego Związku Żeglarskiego albo ważnej książeczki żeglarskiej z wpisanym stopniem żeglarskim, wystawionej przez Polski Związek Żeglarski, lub patentu motorowodnego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego,
b) spowodowane przez osoby kierujące jachtem, będące po spożyciu alkoholu, lub w stanie nietrzeźwości, bądź pod wpływem narkotyków lub środków odurzających,
c) w jachtach nie wyposażonych w określone w świadectwie zdolności żeglugowej jachtu środki ratunkowe lub asekuracyjne, środki przeciwpożarowe oraz urządzenia i wyposażenie nawigacyjne oraz z zakresu technicznego stanu bezpieczeństwa, o ile brak takich środków miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody
d) w jachtach nie posiadających ważnego świadectwa zdolności żeglugowej lub ważnej karty rejestracyjnej,
3) powstałe w związku z działaniami wojennymi, stanem wyjątkowym lub stanem wojennym bądź wskutek nich,
4) powstałe wskutek zajęcia, zatrzymania lub innych działań prawnych zabezpieczających roszczenia,
5) wynikłe wskutek wad konstrukcyjnych jachtu lub jego części bądź z zaniedbań w prawidłowej konserwacji,

6) powstałe wskutek normalnego zużycia ubezpieczonego jachtu lub jego ożaglowania,
7) powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, do której doszło z powodu nie zabezpieczenia jachtu w sposób przewidziany w jego konstrukcji
8) spowodowane działaniem energii jądrowej i promieniowania,
9) wynikłe w czasie naprawy jachtu śródlądowego przez podmioty nie będące producentem naprawianego jachtu lub nie posiadające autoryzacji producenta, o ile producent lub autoryzowany serwis producenta jest dostępny na terytorium RP,
10) powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, do której doszło z powodu nie zabezpieczenia jachtu śródlądowego w sposób przewidziany w §4 pkt 16,
11) powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku podczas przechowywania jachtu śródlądowego na środku transportu, odpowiednio do tego przeznaczonym lub przystosowanym, poza miejscem stałego dozoru,
12) powstałe podczas kradzieży jachtu śródlądowego w czasie transportu podczas postoju w miejscach i na parkingach niestrzeżonych,
13) polegające na kradzieży z włamaniem i rozbojem w okresie wyłączonym z użytkowania w wyposażeniu określonym w §2 pkt 8,9,10 jeśli wyposażenie nie było zabezpieczone w sposób opisany w§4 pkt 16 ust 2.
14) Jeżeli nie umówiono się inaczej, ubezpieczeniem nie są objęte również szkody powstałe:
a) podczas rejsów próbnych (testów prototypów), zawodów sportowych i pokazów,
b) podczas użycia jachtu jako rekwizytu,
c) w jachtach używanych do nauki lub doskonalenia żeglowania,
d) wskutek strajków, manifestacji lub wszelkich zamieszek wewnętrznych,
e) wskutek aktów terroru

15. W porozumieniu z Ubezpieczającym, po opłaceniu przez niego dodatkowej składki, ubezpieczenia jachtów”>ubezpieczenie może być rozszerzone o poszczególne ryzyka wymienione w punkcie 14.

16. Ponadto zachowując postanowienia niniejszych Warunków Szczególnych Ubezpieczający ma obowiązek przestrzegać wymogów zabezpieczenia jachtu śródlądowego oraz wyposażenia, określonych poniżej :

1. Przez należyte zabezpieczenie jachtu śródlądowego przed kradzieżą z włamaniem i rozbojem w okresie użytkowania rozumie się:
a. postój jachtu śródlądowego w porcie (marinie, stanicy) dozorowanym przez całą dobę,
b. zamocowanie jachtu śródlądowego do stałego elementu na lądzie linką stalową o średnicy co najmniej 8 mm lub łańcuchem, którego ogniwa wykonane są ze stali o średnicy co najmniej 8 mm i zamknięcie linki (łańcucha) na jedną kłódkę wielozastawkową (wielozapadkową),
c. uruchomienie urządzenia odcinającego dopływ paliwa do silnika jachtu śródlądowego, o ile jest on wyposażony w takie urządzenie,
d. zamkniecie kabiny jachtu śródlądowego na zamek wielozastawkowy (wielozapadkowy).
2. Za należyte zabezpieczenie jachtu śródlądowego przed kradzieżą z włamaniem i rozbojem w okresie wyłączenia z użytkowania uważa się umieszczenie kadłuba jachtu śródlądowego oraz jego elementów zamocowanych trwale do kadłuba w pomieszczeniu, w którym:
a. ściany, sufity podłogi i dachy posiadają zabezpieczone otwory, których sforsowanie nie jest możliwe bez użycia siły oraz narzędzi, czego dowodami będą pozostawione ślady włamania i wyważenia,
b. wszystkie drzwi zewnętrzne powinny posiadać konstrukcję drzwi zewnętrznych, tj. powinny być wykonane z materiałów odpornych na włamanie i sposób ich osadzenia (futryny, okucia i zamki) powinien stanowić przeszkodę, której sforsowanie nie jest możliwe bez użycia siły oraz narzędzi, czego dowodami będą pozostawione ślady włamania i wyważenia,
c. wszystkie drzwi zewnętrzne powinny być zamykane na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy (wielozapadkowy); jeżeli ze względów konstrukcyjnych zastosowanie zamków wielozastawkowych (wielozapadkowych) nie jest możliwe – na co najmniej jedną kłódkę wielozastawkową (wielozapadkową),
d. oszklone drzwi zewnętrzne nie mogą być zaopatrzone w zamki i zasuwy, które można otworzyć bez użycia klucza przez otwór wybity w szybie,
e. dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne powinny posiadać wewnętrzne rygle (górny i dolny) unieruchamiające jedno ze skrzydeł,
f. okna oszklone, drzwi i inne zewnętrzne otwory oszklone powinny być na całej powierzchni zabezpieczone przeciwwłamaniową osłoną mechaniczną; za przeciwwłamaniową osłonę mechaniczną uważa się kraty stałe lub ruchome, rolety i okiennice, które powinny być takiej konstrukcji i tak założone, aby przedostanie się do wnętrza nie było możliwe bez uprzedniego ich uszkodzenia za pomocą narzędzi.
3. Dopuszcza się możliwość przechowywania kadłuba jachtu śródlądowego oraz jego elementów trwale zamocowanych do kadłuba na terenie ogrodzonym, zamkniętym, oświetlonym w porze nocnej i dozorowanym przez całą dobę , z tym że osprzęt należy przechowywać w kabinie jachtu zamkniętej na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy (wielozapadkowy).

4. Przez należyte zabezpieczenie wyposażenia dodatkowego przez kradzieżą z włamaniem i rozbojem, w czasie okresu użytkowania rozumie się jego zabezpieczenie na co najmniej dwa zabezpieczenia, z których przynajmniej jedno jest atestowane.

Suma ubezpieczenia

§6

Górną granicę odpowiedzialności PTU S.A. stanowi suma ubezpieczenia określona w polisie ubezpieczenia.
§7

1. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać rzeczywistej wartości jachtu.

2. W rozumieniu niniejszych Warunków Szczególnych rzeczywista wartość jachtu oznacza wartość rynkową danej marki, typu i rocznika jachtu, określaną przez Ubezpieczającego na podstawie dostępnych cenników lub opinii rzeczoznawców w dniu jej ustalania.

3. W umowach ubezpieczenia zawieranych z podmiotami gospodarczymi suma ubezpieczenia może odpowiadać wartości księgowej brutto.
4. Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpi istotne zwiększenie wartości ubezpieczonego jachtu, Ubezpieczający może dokonać zmiany sumy ubezpieczenia poprzez zawarcie umowy dodatkowej i opłacenie dodatkowej składki (doubezpieczenie).
5. Zmiana sumy ubezpieczenia wymaga przeprowadzenia ponownych oględzin ubezpieczonego jachtu.

6. Dodatkowa umowa ubezpieczenia, zawierana w celu podwyższenia sumy ubezpieczenia jest zawierana na okres ubezpieczenia rozpoczynający się od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej
składki i upływający z dniem wygaśnięcia zasadniczej umowy ubezpieczenia. Należną składkę dodatkową oblicza się, stosując taryfę składek obowiązującą w PTU S.A. w dniu doubezpieczenia, powiększoną o współczynniki wynikające z tabeli frakcyjnej, i jest ona opłacana jednorazowo.

Składka ubezpieczeniowa
Udział własny Ubezpieczającego

§8

1.O ile nie umówiono się inaczej, składkę ubezpieczeniową oblicza się na podstawie taryfy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Szczególnych

2. Wysokość składki uzależniona jest od ustalonej sumy ubezpieczenia oraz od zakresu ubezpieczenia.

3. Zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia udziela się na podstawie analizy przebiegu dotychczasowych umów ubezpieczenia casco jachtu, potwierdzonymi zaświadczeniami wydawanymi przez inne zakłady ubezpieczeń.

4. Każdorazowa wypłata odszkodowania powoduje utratę uprawnień do przysługującej Ubezpieczającemu zniżki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia, w odniesieniu do wszystkich ubezpieczanych przez niego jachtów. Powyższe nie dotyczy podmiotów ubezpieczających co najmniej 5 jachtów.

5. Opłata składki następuje przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, chyba że w polisie określono inny sposób i termin opłacenia składki.

§9

1. Wysokość udziału własnego Ubezpieczającego PTU S.A. ustalona została na 15% w każdej szkodzie.

Umowa ubezpieczenia

§ 10

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku składanego przez Ubezpieczającego.

2. Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące dane:
1) nazwę (imię i nazwisko) i adres Ubezpieczającego oraz właściciela jachtu, jeżeli nie jest Ubezpieczającym,
2) klasę i typ,
4) nazwę lub inny znak rozpoznawczy,
5) numer rejestracyjny,
6) rok produkcji,
7) nazwę i kraj producenta,
8) numer fabryczny,
9) podstawowe dane techniczne , rodzaj materiału, z którego zbudowany jest kadłub, długość całkowita, szerokość, powierzchnia i typ ożaglowania, marka i moc silnika z zaznaczeniem, czy silnik jest stały czy przyczepny, numer fabryczny silnika
10) liczbę członków załogi,
12) port macierzysty,
14) sumę ubezpieczenia,
15) okres ubezpieczenia,
16) informacje na temat szkodowości.

3. Ponadto PTU S.A. może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia także od wyników analizy ryzyka na podstawie dokumentów innych niż wniosek ubezpieczeniowy, jak również od wykonania co najmniej dwóch fotografii ubezpieczonego jachtu. ( zdjęcia tylko w przypadku jachtów, których suma ubezpieczenia przekracza 200.000 PLN )

§ 11

1. Ubezpieczający obowiązany jest do podania zgodnych z prawdą wszystkich znanych sobie informacji i okoliczności, o które PTU S.A. zapytywało we wniosku ubezpieczeniowym lub przed zawarciem umowy w innych pismach.

2. Jeżeli Ubezpieczający zataił lub podał do wiadomości PTU S.A. niezgodne z prawdą informacje i okoliczności, o których mowa w ust. 1, to w przypadku zaistnienia szkody PTU S.A. może odmówić odszkodowania lub zmniejszyć je w takim stopniu, w jakim informacje i okoliczności te miały wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa powstania wypadku objętego umową ubezpieczenia.

3. W razie ujawnienia okoliczności pociągających za sobą zwiększenie prawdopodobieństwa powstania wypadku objętego umową ubezpieczenia, PTU S.A. może odpowiednio zwiększyć składkę, począwszy od chwili, gdy zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W takim przypadku PTU S.A. wezwie Ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki, a Ubezpieczający może w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania od umowy odstąpić. Jeżeli ujawnienie okoliczności nastąpiło po wypadku, PTU S.A. może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie

4. Jeżeli ujawniona okoliczność pociąga za sobą takie zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku, że PTU S.A. nie zawarłoby umowy, gdyby o tej okoliczności wiedziało, może
ono w ciągu miesiąca od ujawnienia okoliczności od umowy odstąpić. W razie odstąpienia od umowy PTU S.A. ma prawo do składki za czas trwania umowy. Jeżeli ujawnienie
okoliczności, o których mowa wyżej, nastąpiło już po zaistnieniu wypadku lub w ciągu ostatniego miesiąca przed jego zaistnieniem, a przyczyną wypadku była wyłącznie ujawniona okoliczność, PTU S.A. ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

§ 12

1. Umowa ubezpieczenia może być zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy.

2. Odpowiedzialność PTU S.A. rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia wskazanego w polisie ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu zapłacenia składki.

3. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku opłacenia składki za okres, w którym PTU S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

4. Ubezpieczający może w ciągu 30 dni od daty wypłaty odszkodowania lub daty doręczenia mu odmowy wypłaty odszkodowania wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
5. Wysokość należnej do zwrotu składki stanowi 1/12 składki rocznej za miesiąc. Miesiąc rozpoczęty liczy się jako pełny.
6. Odpowiedzialność PTU S.A. kończy się wraz z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia, a w przypadku nieopłacenia raty składki w wyznaczonym terminie – z upływem terminu płatności oznaczonego w umowie ubezpieczenia.

7. Odpowiedzialność PTU S.A. kończy się również w przypadku:

1) wystąpienia szkody całkowitej, tj. wypłaty odszkodowania w wysokości równej sumie ubezpieczenia lub rzeczywistej wartości jachtu,
2) gdy łączna wartość dwóch szkód w okresie ubezpieczenia jest równa wysokości szkody całkowitej lub wyższa od niej,
3) gdy w okresie ubezpieczenia wystąpi trzecia szkoda częściowa
4) wykreślenia jachtu z rejestru, w którym był zarejestrowany,
5) rozwiązania lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

8. Przepis ust. 8 pkt 2) i 3) nie dotyczy szkód w jachtach śródlądowych użytkowanych przez podmioty ubezpieczające w PTU S.A. co najmniej 5 jachtów.

§ 13

1. W przypadku przeniesienia prawa własności ubezpieczonego jachtu na inny podmiot, prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia nie przechodzą na nowego właściciela.
2. Przeniesienie (cesja) praw z umowy ubezpieczenia na inny
podmiot wymaga pisemnej zgody PTU S.A.

Obowiązki Ubezpieczającego

§ 14

1. Do obowiązków Ubezpieczającego należy:
1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza w zakresie żeglugi i żeglarstwa,
2) niezwłoczne, a najpóźniej w terminie 3 dni roboczych
od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, zawiadomienie PTU S.A.,
3) postępowanie zgodnie z zaleceniami właściwych władz,
4) utrzymywanie jachtu w należytym stanie technicznym,
5) zabezpieczenie jachtu przed kradzieżą w sposób przewidziany w jego konstrukcji,
6) niezwłoczne informowanie PTU S.A. o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku ubezpieczeniowym,
7) dołożenie wszelkich starań w celu zapobieżenia szkodzie, a w wypadku jej powstania – podejmowanie wszelkich czynności mających na celu zmniejszenie jej
rozmiarów,
8) protokolarne ustalenie wszystkich istotnych okoliczności powstania szkody,
9) niezwłoczne powiadomienie Policji w przypadku kradzieży z włamaniem lub rozboju,
10) w przypadku zaistnienia wypadku żeglugowego – zachowanie obowiązujących procedur, a w szczególności zawiadomienie Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej lub organu administracji wód śródlądowych, właściwych dla miejsca wypadku,
11) niezwłoczne powiadomienie PTU S.A. o wszczęciu postępowania prawnego w związku z powstałą szkodą,
12) dopuszczenie przedstawiciela PTU S.A. do czynności mających na celu ustalenie okoliczności powstania szkody, jej rodzaju i rozmiaru,
13) udostępnienie w każdym czasie na żądanie PTU S.A.
wszelkich dokumentów dotyczących przedmiotu ubezpieczenia oraz powstałej szkody.

§ 15

Zaniechanie wykonania obowiązków określonych w § 14 uznaje się za rażące niedbalstwo, mogące stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania w takiej części, w jakiej miało to wpływ na ustalenie okoliczności lub rozmiaru szkody.

Ustalenie i wypłata odszkodowania

§ 16

1. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej w rozumieniu § 12 ust. 9 pkt 1) albo nie odzyskania jachtu utraconego wskutek kradzieży lub wypadku żeglugowego, PTU S.A.
ustala odszkodowanie w kwocie równej rzeczywistej wartości jachtu w dniu ustalenia odszkodowania, nie wyższej niż suma ubezpieczenia.

2. Wypłaty odszkodowania za zniszczony jacht w wysokości równej rzeczywistej wartości jachtu lub sumie ubezpieczenia dokonuje się po przeniesieniu prawa własności tego jachtu
na rzecz PTU S.A.

§ 17

1. PTU S.A. ma wyłączne prawo do nabycia własności ubezpieczonego jachtu w przypadku, gdy ustaliło odszkodowanie za jacht utracony wskutek kradzieży, którego nie odzyskano,
a postępowanie umorzono.

2. W przypadku jachtów sprowadzanych z zagranicy, PTU S.A. dodatkowo warunkuje wypłatę odszkodowania od przedstawienia oryginalnych dokumentów stwierdzających
pochodzenie i nabycie jachtu oraz dowodu dokonania odprawy celnej.

3. W przypadku zagubienia dokumentów określonych w ust. 2, Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt w najbliższym biurze jednostki organizacyjnej PTU S.A. i uzyskać pisemne potwierdzenie tego zgłoszenia.

§ 18

1. W przypadku szkody całkowitej, z ustalonego odszkodowania potrąca się wartość nie uszkodzonych bądź uszkodzonych w niewielkim stopniu części lub zespołów jachtu, które mogą być wykorzystane do dalszego użytku, przerobu lub sprzedaży.

2. Wartości pozostałości określonych w ust. 1 nie potrąca się w przypadku, gdy ustalono to w protokole uszkodzeń oraz gdy osoba uprawniona do odszkodowania przeniosła na rzecz PTU S.A. prawo własności do tych pozostałości.

§ 19

1. W przypadku częściowego uszkodzenia jachtu, zniszczenia lub utraty jego części (szkoda częściowa), wysokość odszkodowania ustalana jest w kwocie odpowiadającej kosztom naprawy powypadkowej jachtu.

2. Wysokość szkody obejmuje koszty naprawy i wymiany tylko tych części, które zostały uszkodzone lub utracone w bezpośrednim związku przyczynowym ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową, pod warunkiem, że zostały one opisane w protokole wypadkowym sporządzonym przez PTU S.A. lub na jego zlecenie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

3. Jeżeli koszt naprawy uszkodzonego jachtu przekracza jego wartość, wysokość odszkodowania ustala się w kwocie równej wartości rzeczywistej jachtu w dniu ustalenia odszkodowania, nie większej niż suma ubezpieczenia, na którą zawarto umowę ubezpieczenia.

§ 20

1. Ubezpieczający może przenieść na rzecz PTU S.A. prawo własności uszkodzonego jachtu.
2. Przeniesienie prawa własności do uszkodzonego jachtu następuje w drodze ugody, w której strony określają między innymi cenę nabycia jachtu, która nie może być wyższa niż suma ubezpieczenia.

§ 21
Ustalenie wysokości odszkodowania za szkodę częściową, z uwzględnieniem zasad określonych w §§ 19-20 dokonywane jest przez PTU S.A. na podstawie:
1) wyceny kosztów naprawy sporządzonej przez PTU S.A. (metoda kosztorysowa),
2) zweryfikowanych przez PTU S.A. rachunków za naprawę,
3) ugody zawartej pomiędzy PTU S.A. a osobą uprawnioną do odszkodowania.

§ 22

1. Odszkodowanie wypłaca się w terminie 30 dni od daty powiadomienia PTU S.A. o zdarzeniu oraz złożenia wymaganych dokumentów.

2. Jeżeli wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 1 okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PTU S.A. albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe,
odszkodowanie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania PTU S.A. powinno spełnić w terminie przewidzianym w ust. 1.
3. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje, PTU S.A. informuje o tym Ubezpieczającego na piśmie, w terminie o którym mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie okoliczności i podstawę prawną odmowy wypłaty odszkodowania.

4. Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia nie zgadza się z ustaleniami jednostki organizacyjnej PTU S.A. co do odmowy wypłaty odszkodowania lub co do wysokości odszkodowania, może w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia w tej sprawie zgłosić do Centrali PTU S.A., za pośrednictwem tej jednostki organizacyjnej PTU S.A., żądanie ponownego rozpatrzenia sprawy.

5. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym sądem, niezależnie od prawa żądania ponownego rozpatrzenia sprawy przez Centralę PTU S.A.
6. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego bądź Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

7. W terminie określonym w ust. 4 Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia może również składać do Centrali PTU S.A. skargi i zażalenia na działania lub zaniechania jednostki organizacyjnej PTU S.A. w innych sprawach niż wymienione w ust. 4.

Roszczenia regresowe

§ 23

1. Z dniem wypłaty odszkodowania przechodzą na PTU S.A roszczenia Ubezpieczającego w stosunku do sprawcy szkody, do wysokości wypłaconego odszkodowania. 2. Jeżeli przed wypłatą odszkodowania Ubezpieczający bez zgody PTU S.A. zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę lub ograniczył roszczenia, PTU S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub części. Jeżeli zrzeczenie lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłacie odszkodowania, PTU S.A. może żądać od Ubezpieczającego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.

3. Ubezpieczający zobowiązany jest udzielić PTU S.A. wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń, dostarczając informacje oraz dokumenty niezbędne do skutecznego dochodzenia tych roszczeń.

Postanowienia końcowe

§ 24
Wszelkie oświadczenia Ubezpieczającego dotyczące odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 25
W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunków Szczególnych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Kwiecień 4th, 2011 at 01:21

Porównanie warunków ubezpieczenia dla Jachtów na 2011 r – Warta, PZU, PTU, Pantaenius, Allianz .

Porównanie warunków ubezpieczenia dla Jachtów na 2011 r – Warta, PZU, PTU, Pantaenius, Allianz .

Porównanie ubezpieczenia Jachtów 2011 (TXT) – PTU, Warta, Allianz, PZU, Pantaenius.
Porównanie ubezpieczenia Jachtów 2011 (XLS) – PTU, Warta, Allianz, PZU, Pantaenius.
Porównanie ubezpieczenia Jachtów 2011 (PDF) – PTU, Warta, Allianz, PZU, Pantaenius.

Porównaj koszt ubezpieczenia jachtu na www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl
Więcej z informacjami o runku ubezpieczeń dla Rynku Żeglarskiego i motorowodnego w Polsce.

Tagi: , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Marzec 24th, 2011 at 21:15

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYK BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

Kalkulator ubezpieczeń budowlano montażowych na www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYK BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
zatwierdzone Uchwałą Nr UZ/50/94 Zarządu Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 23 czerwca 1994 roku
ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Nr UZ/471/2003
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.
z dnia 7 października 2003 roku

CZĘŚĆ I

§ 1

PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

1. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być realizowane systemem zleconym na podstawie kontraktu, przez osoby prawne i fizyczne zwane dalej Ubezpieczającym, projekty inwestycyjne tj. obiekty budowlane lub montażowe wraz z materiałami, maszynami, sprzętem i zapleczem budowy.

2. Jako obiekty budowlane mogą być ubezpieczone roboty kontraktowe obejmujące budowę lub przebudowę:

- budynków mieszkalnych,

- obiektów budownictwa ogólnego,

- obiektów przemysłowych i magazynowych,

- budowli specjalnych np. kominów przemysłowych, silosów, zbiorników oraz innych obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

3. Jako obiekty montażowe mogą być ubezpieczone roboty kontraktowe obejmujące montaż:

- konstrukcji szkieletowych, wszelkiego rodzaju kompletnych urządzeń zakładów przemysłowych, elektrowni, hut itp.,

- pojedynczych maszyn, aparatów i zespołów takich jak: turbiny, generatory, kotły parowe, pompy, maszyny drukarskie, rurociągi itp.

4. Łącznie z obiektem budowlanym lub montażowym – pod warunkiem, że uzgodniono to w umowie ubezpieczenia – ubezpieczeniem mogą być objęte:

a) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania bądź zamontowania; w tym powierzone Ubezpieczającemu przez zleceniodawcę,

b) sprzęt, wyposażenie budowlane i montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy, jak: wiaty, baraki magazynowe i socjalne, rusztowania, doprowadzenie energii elektrycznej i wody, drogi i ogrodzenia tworzące bazę zaplecza budowy,

c) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu.

5. Miejscem ubezpieczenia jest obszar terytorialny określony w polisie jako miejsce budowy lub montażu.

6. Ubezpieczenie nie obejmuje:

a) materiałów pomocniczych nie związanych bezpośrednio z budową takich jak paliwa i chemikalia,

b) maszyn budowlanych w zakresie szkód komunikacyjnych objętych ubezpieczeniem AC,

c) rysunków, akt, dokumentów, papierów wartościowych i gotówki,

d) oprogramowania, zbiorów, bazy danych,

e) mienia osobistego pracowników Ubezpieczającego,

f) istniejących obiektów i budowli.

§ 2

ZAKRES UBEZPIECZENIA – UBEZPIECZONE RYZYKA

1. PZU SA odpowiada za szkody materialne (fizyczne) powstałe w ubezpieczonych obiektach budowlanych lub montażowych i innym ubezpieczonym mieniu w wyniku:

a) ognia,

b) uderzenia piorunu,

c) eksplozji,

d) upadku pojazdu powietrznego,

e) katastrofy budowlanej,

f) awarii urządzeń lub instalacji ubezpieczonego obiektu,

g) akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami wymienionymi w pkt. a-f, z zastrzeżeniami określonymi w § 3.

2. Na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o ryzyka dodatkowe, tj. szkody spowodowane innymi żywiołami, a mianowicie: huraganem, powodzią, gradem, obsunięciem się ziemi i lawiną (część II niniejszych o.w.u).

3. Za szkody spowodowane przez:

a) ogień – uważa się szkody powstałe w wyniku działania ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile,

b) piorun – uważa się szkody powstałe w wyniku bezpośredniego wyładowania atmosferycznego na ubezpieczony przedmiot, pozostawiającego bezsporne ślady tego zdarzenia,

c) eksplozję – uważa się szkody powstałe w wyniku gwałtownej zmiany stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się.

W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień;

d) upadek pojazdu powietrznego – uważa się szkody powstałe wskutek katastrofy bądź przymusowego lądowania samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także spowodowane upadkiem ich części lub przewożonego ładunku;

e) katastrofę budowlaną – uważa się nieprzewidziane i nagłe uszkodzenie fizyczne obiektu lub jego części w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa budowlanego;

f) awarię urządzeń lub instalacji ubezpieczonego obiektu – uważa się następstwa awarii urządzeń i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych lub technologicznych, polegające na uszkodzeniu innego ubezpieczonego mienia przez wydostające się z tych urządzeń lub instalacji wodę, parę bądź inne substancje (np. technologiczne).

§ 3

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU S.A.

1. PZU S.A. nie odpowiada za szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:

a) działań wojennych, wszelkiego rodzaju wewnętrznych zamieszek i rozruchów oraz aktów terroryzmu i sabotażu,

b) trzęsienia ziemi,

c) działania energii jądrowej,

d) umyślnego działania Ubezpieczającego lub osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność,

e) rażącego niedbalstwa osób, o których mowa w pkt. d, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach zasadom współżycia społecznego,

f) całkowitego lub częściowego wstrzymania robót.

2. Ponadto PZU S.A. nie odpowiada za:

a) udział własny Ubezpieczającego w każdej szkodzie w wysokości określonej w polisie,

b) wszelkiego rodzaju straty pośrednie, w tym kary, straty spowodowane opóźnieniem, brakiem wydajności, utrata kontraktu,

c) szkody spowodowane wadliwym projektem, wadą materiału lub wadliwym wykonawstwem; wyłączenie to dotyczy przedmiotów dotkniętych wadą bezpośrednio,

d) normalne zużycie, korozję, pogorszenie wskutek nieużywania i oddziaływania normalnych warunków atmosferycznych, z którymi trzeba się liczyć uwzględniając porę roku i miejscowe warunki,

e) szkody eksploatacyjne, wynikłe z awarii elektrycznej, mechanicznej lub innego zakłócenia w pracy maszyn, sprzętu i wyposażenia chyba, że w następstwie takiej awarii powstały szkody w obiekcie budowlanym, montażowym lub innym ubezpieczonym mieniu,

f) szkody spowodowane kradzieżą, kradzieżą z włamaniem i rabunkiem,

g) szkody wyrządzone osobą trzecim przez spowodowanie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci bądź zniszczenie lub uszkodzenie mienia, do naprawienia których jest prawnie zobowiązany Ubezpieczający.

§ 4

UBEZPIECZONE KOSZTY

PZU S.A. pokrywa również poniesione i udokumentowane przez Ubezpieczającego koszty związane z:

a) akcję ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu zmniejszenia strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia – do wysokości 3 % sumy ubezpieczenia,

b) uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezbędnych do użytku – do wysokości 3 % sumy ubezpieczenia,

c) zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia – do wysokości 10 % sumy ubezpieczenia.

§ 5

SUMA UBEZPIECZENIA

1. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:

a) dla obiektów budowlanych – wartości określonej w kontrakcie budowlanym, powiększonej o wartość dostarczonych materiałów budowlanych i dodatkowych robót wykonanych przez inwestora,

b) dla obiektów montażowych – wartości maszyn, urządzeń lub instalacji będących przedmiotem montażu zgodnie z kontraktem, z włączeniem kosztów transportu, opłat celnych oraz kosztów montażu,

c) dla maszyn, sprzętu i zaplecza placu budowy – ich wartości rzeczywistej: wartością rzeczywistą jest aktualna wartość mienia wynikającego z ewidencji księgowej (wartość początkowa po potrąceniu umorzeń) bądź wartość odtworzenia lub nabycia w dniu zawarcia umowy po potrąceniu zużycia, z uwzględnieniem kosztów dodatkowych jak koszty transportu.

2. Suma ubezpieczenia ustalona dla każdej pozycji wymienionej we wniosku o ubezpieczenie stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU S.A. oraz podstawę do ustalenia składki.

3. Zwiększenie wartości robót kontraktowych w okresie ubezpieczenia zobowiązuje Ubezpieczającego do niezwłocznego zgłoszenia zmian PZU S.A.. Dla obiektów realizowanych w cyklu dłuższym niż rok wartość ubezpieczenia powinna być zaktualizowana do wysokości wprowadzonej aneksem do kontraktu. W przypadku zwiększenia wartości robót kontraktowych, niezgłoszenie zmiany wywołuje skutki niedoubezpieczenia mienia (§ 9 ust. 2).

4. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający za zgodą PZU S.A. może podwyższyć sumę ubezpieczenia. Podwyższenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą opłatę dodatkowej składki liczonej począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczający zgłosił podwyższenie sumy ubezpieczenia.

5. Za szkody powstałe do dnia następnego po zmianie sumy ubezpieczenia, PZU S.A. ponosi odpowiedzialność na warunkach umowy dotychczasowej.

§ 6

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA.

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU S.A.

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezpieczającego. PZU S.A. potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia (polisą).

2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ust. 3 – 5, umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia Ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia (polisy).

3. Jeżeli przed upływem 14-tu dni od daty otrzymania oferty na piśmie PZU S.A. nie doręczył Ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia albo nie odmówił zawarcia umowy, umowę tę uważa się za zawartą na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia z 15-tym dniem od daty otrzymania oferty przez PZU S.A..

4. Jeśli dokumenty ubezpieczenia zawierają postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego od treści złożonej przez niego oferty lub od ogólnych warunków ubezpieczenia, PZU S.A. zobowiązany jest zwrócić Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczaniu dokumentu ubezpieczenia, wyznaczając co najmniej 7 – dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiązku przez PZU S.A. zmiany dokonane na niekorzyść Ubezpieczającego są nieważne.

5. W braku sprzeciwu Ubezpieczającego co do wypadku o którym mowa w ust. 4 umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu do jego zgłoszenia.

6. Obiekty budowlane i montażowe wraz z materiałami, sprzętem i zapleczem budowy można ubezpieczyć na podstawie:

a) polisy jednostkowej – jeżeli Ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia pojedynczy kontrakt,

b) polisy generalnej – zawartej na warunkach szczególnych obejmującej wszystkie obiekty realizowane przez Ubezpieczającego w okresie ubezpieczenia.

7. Składkę ubezpieczeniową należną PZU S.A. za czas trwania odpowiedzialności określony w umowie, oblicza się na podstawie obowiązującej taryfy w zależności między innymi od rodzaju ubezpieczanej inwestycji, sumy ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia, oceny ryzyka, jednorazowej opłaty składki ubezpieczeniowej, przebiegu ubezpieczenia, kontynuacji ubezpieczenia w PZU S.A.. Składka ubezpieczeniowa nie podlega indeksacji.

8. Składka ubezpieczeniowa powinna być zapłacona w całości w formie gotówkowej lub – w porozumieniu z PZU S.A. w formie bezgotówkowej w ciągu 14 dni od daty wystawienia polisy. Na wniosek Ubezpieczającego zapłata składki ubezpieczeniowej może być rozłożona na raty. Niezapłacenie składki ubezpieczeniowej albo jej raty w określonym terminie powoduje rozwiązanie umowy, chyba że strony uzgodniły inny termin opłacenia składki ubezpieczeniowej albo jej raty.

9. Jeżeli zapłata składki ubezpieczeniowej albo raty składki ubezpieczeniowej dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty składki ubezpieczeniowej uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek PZU S.A. pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków, w innym przypadku za datę zapłaty składki ubezpieczeniowej uważa się datę, w której pełna kwota składki ubezpieczeniowej lub jej wymagalnej raty znalazły się na rachunku PZU S.A. w taki sposób, że mógł nią dysponować.

10. Odpowiedzialność PZU S.A. rozpoczyna się od faktycznego dnia rozpoczęcia robót budowlanych lub montażowych bądź od dnia rozładowania ubezpieczonego mienia na placu budowy lub montażu, chyba że w umowie przewidziano inny termin początku odpowiedzialności.

11. Okres ubezpieczenia liczy się od rozpoczęcia odpowiedzialności PZU S.A. i trwa przez czas określony w polisie.

12. Odpowiedzialność PZU S.A. wygasa, niezależnie od daty wymienionej w polisie, jeżeli obiekt został przekazany inwestorowi lub włączony do eksploatacji.

13. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim PZU S.A. udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

14. Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana w drodze wypowiedzenia:

a) przez każdą ze stron w czasie trwania umowy, w tym po powstaniu szkody, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia,

b) przez PZU S.A. ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań w zabezpieczeniu obiektu lub innego ubezpieczonego mienia.

Ponadto umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu, jeżeli działalność Ubezpieczającego zostanie przerwana w związku z utratą kontraktu z dniem zajścia zmiany.

15. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na czas nie określony, każda z jej stron, po upływie dwuletniego okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia, liczonego od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, może wystąpić w stosunku do drugiej strony z pisemną propozycją zmiany tej umowy.

16. Strona otrzymująca propozycję, o której mowa w ust. 15, ma obowiązek poinformować stronę występującą z propozycją, o zajętym stanowisku, na piśmie w terminie 30 dni, liczonych od dnia otrzymania propozycji.

17. W przypadku przyjęcia propozycji zmian, ich treść zostaje zapisana w formie aneksu do umowy ubezpieczenia, który strony są zobowiązane podpisać w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania przez stronę występującą z propozycją zmiany umowy ubezpieczenia, stanowiska, o którym mowa w ust. 16.

18. W przypadku nie przyjęcia przez drugą stronę propozycji zmiany umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku nie zachowania przez nią terminu o którym mowa w ust. 17, stronie występującej z propozycją zmiany, przysługuje prawo do rozwiązania umowy ubezpieczenia za trzydziestodniowym okresem wypowiedzenia, kończącym się w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. Początek okresu wypowiedzenia biegnie od dnia doręczenia drugiej stronie pisemnego wypowiedzenia.

19. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zwrot składki nie należy się, jeżeli w okresie ubezpieczenia powstała szkoda, za która PZU S.A. wypłacił lub zobowiązał się wypłacić jakiekolwiek odszkodowanie. Zwrot składki ubezpieczeniowej dokonywany jest przez PZU S.A. Ubezpieczającemu na jego wniosek.

20. Odpowiedzialność PZU S.A. kończy się z upływem okresu ubezpieczenia (z zastrzeżeniem postanowień ust. 8) lub z datą rozwiązania umowy ubezpieczenia (ust. 13, 18).

21. Ubezpieczający zobowiązany jest:

a) podać do wiadomości PZU S.A. wszystkie znane okoliczności istotne do oceny ryzyka, ustalenia zakresu odpowiedzialności i mające wpływ na wysokość składki, o które PZU S.A. zapytywał przez zawarciem umowy. Jeżeli PZU S.A. zawarł umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne,

b) zawiadomić PZU S.A. o wszelkich zmianach okoliczności, o których mowa w pkt. a, zwiększających niebezpieczeństwo powstania szkody. W razie zwiększonego niebezpieczeństwa PZU S.A. może odpowiednio zwiększyć składkę, poczynając od dnia zajścia zmiany – nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia,

c) przy ubezpieczeniu obiektów budowlanych i montażowych sporządzić i dostarczyć PZU S.A. dane o ubezpieczanych obiektach, o które PZU S.A. zapytywał przed zawarciem umowy, a przy ubezpieczeniu mienia ruchomego tj. maszyn budowlanych, zaplecza i sprzętu przedstawić szczegółową specyfikację dla mienia, którego wartość kwalifikowałaby dane przedmioty do środków trwałych oraz podać ogólną wartość pozostałych składników majątkowych.

22. PZU S.A. przysługuje prawo przeprowadzania lustracji ryzyk dla celów ubezpieczeniowych. W przypadku stwierdzenia w czasie lustracji, że ubezpieczenie zostało zadeklarowane niewłaściwie, Ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zgłosić odpowiednią zmianę.

§ 7

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

1. Ubezpieczający obowiązany jest przestrzegać ogólnie obowiązujących i zastrzeżonych w umowie ubezpieczenia przepisów bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności przepisów o ochronie przeciwpożarowej, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu nadzoru urbanistyczno-budowlanego.

2. W razie stwierdzenia, że szkoda powstała wskutek nieprzestrzegania przez ubezpieczającego przepisów, o których mowa w ust. 1 lub, że Ubezpieczający zezwolił lub dopuścił do naruszenia tych przepisów PZU S.A. może odmówić odszkodowania w części lub całości.

§ 8

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY

1. W przypadku powstania szkody Ubezpieczający obowiązany jest:

a) niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, powiadomić PZU S.A. o szkodzie, podając rodzaj i rozmiar szkody,

b) zawiadomić organy dochodzeniowe o każdym wypadku szkody o większych rozmiarach, a także o każdej innej szkodzie mogącej powstać wskutek przestępstwa,

c) bez dokonywania zmian pozostawić miejsce szkody do czasu oględzin przez przedstawiciela PZU S.A., chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia szkody,

d) udzielić przedstawicielowi PZU S.A. pomocy i wyjaśnień w ustalaniu okoliczności powstania szkody, jej przedmiotu i wysokości,

e) sporządzić i przedstawić w ustalonym terminie i formie rachunek szkody,

f) zabezpieczyć prawa regresowe. Jeżeli ubezpieczający bez zgody PZU S.A. zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę PZU S.A. może odmówić odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłaceniu odszkodowania, PZU S.A. może zażądać od ubezpieczającego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.

2. W razie niedopełnienia przez ubezpieczającego któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust.1, PZU S.A. może odmówić odszkodowania w części lub całości, chyba że niedopełnienie obowiązku nie miało wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody oraz jej wysokości.

§ 9

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I ODSZKODOWANIA

1. PZU S.A. wypłaca należne odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, nie większej jednak od sumy ubezpieczenia określonej dla poszczególnej pozycji polisy, stanowiącej górną granicę odpowiedzialności PZU S.A..

2. W przypadku zaniżenia przez Ubezpieczającego sumy ubezpieczenia w danej pozycji polisy, odszkodowanie zmniejsza się w takim stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana suma do wymaganej sumy ubezpieczenia.

3. Jeżeli suma ubezpieczenia, w odniesieniu do maszyn, sprzętu i zaplecza budowy, przewyższa wartość rzeczywistą tego mienia, PZU S.A. odpowiada tylko do wysokości faktycznej wartości szkody (ubezpieczenie powyżej wartości).

4. Jako wysokość szkody przyjmuje się:

a) dla obiektów budowlanych lub montażowych – wartość kosztów odbudowy (przy szkodzie całkowitej) bądź remontu lub naprawy (przy szkodzie częściowej), potwierdzonych kosztorysem przedłożonym przez poszkodowanego, określonych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych obowiązujących w budownictwie, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów konstrukcji, materiałów i wyposażenia obiektu budowlanego, a w przypadku obiektu montażowego – kosztów transportu i opłat celnych,

b) dla maszyn, sprzętu i zaplecza placu budowy – w zależności od rodzaju mienia; wartość kosztów odtworzenia lub zakupu tego samego rodzaju, typu i mocy produkcyjnej nowej maszyny (przy szkodzie całkowitej) albo wartości kosztów naprawy, transportu, demontażu i montażu (przy szkodzie częściowej), po potrąceniu procentowo określonego stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody; wartość tych kosztów powinna być udokumentowana rachunkiem zakupu lub rachunkiem naprawy wykonawcy.

5. Odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody z tym, że:

a) wysokość szkody ustalona według kosztów remontu lub naprawy nie może przekraczać rzeczywistej wartości przedmiotu szkody,

b) przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się kosztów wynikających z braku materiałów lub części zamiennych potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą,

c) wysokość szkody zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku,

d) koszt remontu lub naprawy może pokryć również koszt pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta oraz ekspresowy transport, jeśli zastrzeżono to w umowie ubezpieczenia,

e) wysokość szkody zwiększa się o udokumentowane przez ubezpieczającego koszty (§4) związane z akcją ratowniczą i uprzątnięciem pozostałości.

6. Kwotę odszkodowania, ustaloną zgodnie z postanowieniami ust.1-5, zmniejsza się o udział własny ubezpieczającego w każdej szkodzie określony w polisie.

7. Ustalenie szkody przeprowadza PZU S.A. przy współudziale Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela. Koszty związane z ustaleniem szkody każda ze stron ponosi we własnym zakresie.

§ 10

POSTĘPOWANIE RZECZOZNAWCÓW

1. Ubezpieczający i PZU S.A. mogą uzgodnić w umowie lub każda ze stron może zażądać, by przyczyny i wysokość szkody została ustalona przez rzeczoznawców.

2. Ekspertyzy rzeczoznawców powinny zawierać co najmniej:

a) ustalenie przyczyn albo ustalenie przypuszczalnych przyczyn szkody,

b) dane będącego przedmiotem szkody obiektu budowlanego lub montażowego i mienia ruchomego stanowiącego zagospodarowanie placu budowy lub montażu wraz z ich sumami ubezpieczenia określonymi zgodnie z postanowieniami § 5,

c) koszty odbudowy, naprawy lub nabycia takiego samego mienia określone zgodnie z postanowieniami § 9,

d) ewentualne koszty zabezpieczenia przed szkodą lub zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu określone zgodnie z postanowieniami § 4.

3. W razie rozbieżności w opiniach rzeczoznawców strony mogą powołać rzeczoznawcę opiniującego, który na podstawie przedłożonych do wglądu ekspertyz i własnej oceny stanu faktycznego wydaje wiążącą opinię.

4. Każda ze stron ponosi koszty rzeczoznawcy, którego powołała. Koszty trzeciego rzeczoznawcy (opiniującego) ponoszą obie strony po połowie.

5. Na podstawie wiążących ustaleń rzeczoznawców lub rzeczoznawcy opiniującego PZU S.A. oblicza odszkodowanie zgodnie z § 9.

6. Postępowanie rzeczoznawców nie zwalnia Ubezpieczającego z dopełnienia obowiązków wynikających z § 8 ust.1 pkt b) do f).

§ 11

WYPŁATA ODSZKODOWANIA.

ROZPATRYWANIE SKARG I ZAŻALEŃ

1. PZU S.A. wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.

2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU S.A. albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania PZU S.A. powinien wypłacić w terminie przewidzianym w ust.1.

3. PZU S.A. jest zobowiązane:

a) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym Ubezpieczającego i Ubezpieczonego oraz przeprowadzenia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także do poinformowania pisemnie lub drogą elektroniczną Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania,

b) jeżeli w terminach określonych w ust. 1 i 2 nie wypłaci odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie osoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także do wypłacenia bezspornej części odszkodowania,

c) jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie osoby występującej z roszczeniem, w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania – informacja ta powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej,

d) do udostępnienia Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, informacji i dokumentów, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności PZU S.A. i wysokości odszkodowania – Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawiony z umowy ubezpieczenia mają prawo wglądu do akt szkodowych i sporządzenia na swój koszt odpisów lub kserokopii akt szkodowych,

e) na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, do udostępnienia posiadanych przez siebie informacji związanych z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności PZU S.A. oraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak również wysokości odszkodowania.

4. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu i Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia pisemnej skargi bądź zażalenia, dotyczącej realizacji przez PZU S.A. umowy ubezpieczenia. Adresatem skargi oraz właściwym do jej rozpatrzenia, jest osoba kierująca jednostką organizacyjną PZU S.A., której działania skarga lub zażalenie dotyczy.

5. PZU S.A. udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie, na piśmie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia.

CZĘŚĆ II

§ 12

RYZYKA DODATKOWE

Do ubezpieczeń dodatkowych, zawartych za opłatą dodatkowej składki mają zastosowanie postanowienia części I ogólnych warunków ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych, o ile niniejsze przepisy nie wprowadzają uregulowań odmiennych.

§ 13

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OD SZKÓD SPOWODOWANYCH INNYMI ŻYWIOŁAMI

1. Z ubezpieczenia od szkód spowodowanych innymi żywiołami PZU S.A. ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku:

a) huraganu,

b) powodzi,

c) gradu,

d) obsunięcia się ziemi,

e) lawiny.

2. Za szkody spowodowane przez:

a) huragan – uważa się szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24,5 m/sek, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu,

b) powódź – uważa się szkody powstałe wskutek:

- zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących oraz wskutek deszczu nawalnego,

- spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych,

c) grad – uważa się szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu,

d) obsunięcia się ziemi – uważa się szkody spowodowane przez zapadanie się oraz usuwanie się ziemi z tym, że:

- za szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie,

- za szkody spowodowane przez usuwanie się ziemi uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach,

e) lawinę – uważa się szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy górskich.

3. PZU S.A. nie odpowiada za szkody:

a) spowodowane obsunięciem się ziemi, gdy są to szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego,

b) będące bezpośrednim następstwem normalnych warunków atmosferycznych, z którymi Ubezpieczający powinien się liczyć uwzględniając porę roku i miejscowe warunki,

c) powstałe wskutek huraganu, powodzi lub gradu w ubezpieczonym mieniu znajdującym się pod gołym niebem lub pod wiatą, jeżeli mienie to ze względu na rodzaj lub przeznaczenie powinno być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W porozumieniu z Ubezpieczającym mogą być wprowadzone do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Postanowienia te nie mogą być sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

3. Tracą moc ogólne warunki ubezpieczenia mienia jednostek gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej od ognia i innych zdarzeń losowych, opublikowanych w MP z 1985r., nr 45, poz. 289 z późniejszymi zmianami.

4. W sprawach nie uregulowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

5. Uregulowania w odniesieniu do ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych zawarte w wymienionych w ust.3 ogólnych warunkach ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych stosuje się do umów ubezpieczenia tych ryzyk zawartych przez wejściem w życie niniejszych ogólnych warunków – do końca bieżącego okresu ubezpieczenia określonego w tych umowach.

6. Zawiadomienia i oświadczenia, jakie w związku z umową ubezpieczenia składane są przez strony umowy ubezpieczenia, powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem poleconym. Jeżeli Ubezpieczający zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę i nie zawiadomił o tym PZU S.A., zawiadomienia lub oświadczenia skierowane przez PZU S.A. listem poleconym na ostatni ich adres wywierają skutki prawne od chwili, w której doszłyby, gdyby nie dokonano zmiany adresu.

7. Ogólne warunki ubezpieczenia w niniejszym brzmieniu wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych po dniu 31 grudnia 2003 r..

Tagi: , , ,
comments Comments (0)    -