Ubezpieczenia dla firm budowlanych na www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY    

REGULAMIN       LIKWIDACJA SZKÓD       SŁOWNIK UBEZPIECZENIOWY       OPIS TOWARZYSTW       UŻYTECZNE LINKI       PRZEPISY PRAWNE       WKRÓTCE       PŁATNOŚĆ SKŁADKI       FAQ       MAPA STRONY       W BUDOWIE:( RANKING TOWARZYSTW )              KROK 1 - WYBIERZ PONIŻEJ RODZAJ INTERESUJĄCEGO CIĘ UBEZPIECZENIA I WYLICZ SKŁADKĘ.
Infolinia tel. 0-22 423 59 38, 0-22 374 58 41
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl   czynna 8.00 - 18.00
  GG : Magda - 5428981   GG : Paweł - 1097234   GG : Jurek - 22449212 • UBEZPIECZENIA MASZYN BUDOWLANYCH
 • UBEZPIECZENIA ROBÓT BUDOWLANO MONTARZOWYCH
 • UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO FIRMY BUDOWLANEJ • UBEZPIECZENIA ROBOT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH - ZAMAWIAM OFERTĘ

  Ten rodzaj ubezpieczenia wymaga zawsze indywidualnej kwotacji. W celu uzyskania informacji na temat kosztu ubezpieczenia prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Oferty wskazanych Towarzyst Ubezpieczeniowych prześlemy mailem.

  SPECJALNA OFERTA UBEZPIECZENIA ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH

  Ze stawką roczną 0,12 % wartości kontraktów objętych ubezpieczeniem w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem objete są szkody materialne jak i odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego w zakresie szkód rzeczowych i osobowych.

  Zakres ubezpieczonych kontraktów obejmuje: budynki i budowle, wszelkie roboty ziemne związane z przygotowanie terenów pod zabudowę (wykopy, niwelacja terenu), wszelkie prace inżynieryjno-techniczne, roboty budowlano-montażowe (trwałe i tymczasowe) objęte kontraktem, wraz z wszelkimi materiałami, w tym dostarczonymi przez inwestora lub zamawiającego, które mają zostać wbudowane lub zamontowane, sprzęt, narzędzia, wyposażenie i zaplecze budowy, mienie otaczające, maszyny budowlane.

  Ponadto ubezpieczeniem objeta jest odpowiedzialność cywilną wraz z ochroną w okresie konserwacji, ochrona dla kosztów pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych, w dni ustawowo wolne od pracy, oraz dla kosztów frachtu ekspresowego, postanowienie specjalne dotyczące środków zabezpieczenia przeciw opadom, powodzi i zalaniu, postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy, ochrona dla mienia otaczającego zleceniodawcy, ochrona w czasie transportu lądowego, usunięcie pozostałości po szkodzie, klauzula przedłużenia okresu ubezpieczenia, klauzula automatycznego wzrostu kontraktu.  Uzupełnij poniższe dane :

  Imię Nazwisko/Nazwa Firmy (ubezpieczającego):   

  NIP:            REGON:       

  E-mail :     tel.:   

  Data początku ubezpieczenia:    dzień    miesiąc    rok

  Data końca ubezpieczenia:        dzień    miesiąc    rok

  Łączna wartość kontraktów deklarowana do ubezpieczenia:   PLN


  Proszę o przesłanie oferty ubezpieczenia następujących zakładów ubezpieczeń:

  T.U. Warta S.A.
  T.U. Compensa S.A.
  PTU S.A.
  T.U. Interrisk S.A.
  T.U. Generali S.A.
  T.U. HDI Asekuracja S.A.


     Liczba lat ubezpieczenia bez wypłaty odszkodowania:
     Liczba szkód w ostatnim roku ubezpieczenia:      
     Łączna kwota wypłat:   PLN

  Nazwa aktualnego/poprzedniego zakładu ubezpieczeń:  
  STRONA STARTOWA      KONTAKT      O NAS     REKLAMA     PEŁNOMOCNICTWA