Ubezpieczenia IPO / POSI na www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY    
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów spółki.
REGULAMIN       LIKWIDACJA SZKÓD       SŁOWNIK UBEZPIECZENIOWY       OPIS TOWARZYSTW       UŻYTECZNE LINKI       PRZEPISY PRAWNE       WKRÓTCE       PŁATNOŚĆ SKŁADKI       FAQ       MAPA STRONY       W BUDOWIE:( RANKING TOWARZYSTW )              KROK 1 - UZYSKAJ OFERTĘ UBEZPIECZENIA
OC CZŁONKÓW ZARZĄDU, OC RADY NADZORCZEJ I PROKURENTÓW
Infolinia tel. 0-22 423 59 38, 0-22 374 58 41
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl  czynna 8.00 - 18.00
  GG : Magda - 5428981   GG : Paweł - 1097234   GG : Jurek - 22449212Uzyskaj ofertę ubezpieczenia:

Formularz oferty ubezpieczenia.
Opis oferty ubezpieczenia.
Ubezpieczenie emisji papierów wartościowych IPO (Initial Public Offering) lub POSI (Public Offering of Securities Insurance).
Czy opłacona składka na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów spółki wymienionej jako Ubezpieczający oraz spółek zależnych stanowi przychód tych osób?


Ubezpieczenie emisji papierów wartościowych IPO (Initial Public Offering) lub POSI (Public Offering of Securities Insurance) oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC maklerów giełdowych.

Pozostałe oferty ubezpieczenia związana z sektorem kapitałowym:

  • ubezpieczenie emisji papierów wartościowych IPO (Initial Public Offering) lub POSI (Public Offering of Securities Insurance)
  • oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC maklerów giełdowych.

Ubezpieczenie emisji akcji (IPO lub POSI). Umowa ubezpieczenia obejmuje ochronę ryzyka związanego z wejściem spółki na giełdę, emisją papierów wartościowych (szeroki katalog czynności związanych z przeprowadzaniem i przygotowaniem oferty publicznej). Ubezpieczenie to dedykowane jest konkretnemu debiutowi giełdowemu lub konkretnej emisji papierów wartościowych.

Ubezpieczonym w ramach POSI mogą być m.in.: emitent, wszyscy byli, obecni i przyszli członkowie zarządu, rady nadzorczej emitenta, także wszyscy byli, obecni i przyszli pracownicy emitenta, o ile włączenie ich w proces przygotowania lub przeprowadzenia emisji papierów wartościowych powoduje ich własną odpowiedzialność cywilną, a także inne zaangażowane podmioty (np. audytorzy, doradcy, banki). POSI jest to ubezpieczenie wykupywane na daną emisję akcji. Ubezpieczenie z natury nieodnawialne.

W swym zakresie POSI, oprócz ubezpieczenia odpowiedzialności członków zarządu, oferuje również odpowiedzialność emitenta, subemitenta, akcjonariusza większościowego lub wprowadzającego, koszty współpracy z organami kontroli lub koszty zarządzania kontaktami z mediami. Podstawową funkcją umowy tego typu ubezpieczenia, jest objęcie ochroną roszczeń wniesionych przez nabywców akcji, a odszkodowanie, jeżeli jest zasadne, może zostać wypłacone w drodze uznania, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również koszty postępowania sądowego, ochrony prawnej, kosztów postępowania, ale również może zawierać koszty poniesione w celu przywrócenia dobrego imienia emitenta. Składka w ubezpieczeniu POSI jest uzależniona od wielkości emisji oraz limitu ubezpieczenia. Limity są różne, od kilku do nawet kilkuset milionów złotych.
STRONA STARTOWA      KONTAKT      O NAS     REKLAMA     PEŁNOMOCNICTWA