Ubezpieczenia jachtów na kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY    

REGULAMIN       LIKWIDACJA SZKÓD       SŁOWNIK UBEZPIECZENIOWY       OPIS TOWARZYSTW       UŻYTECZNE LINKI       PRZEPISY PRAWNE       WKRÓTCE       PŁATNOŚĆ SKŁADKI       FAQ       MAPA STRONY       W BUDOWIE:( RANKING TOWARZYSTW )              KROK 1 - WYLICZ I PORÓWNAJ SKŁĄDKĘ DLA:
Infolinia tel. 0-22 423 59 38, 664 723 723
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl  czynna 8.00 - 18.00
  GG : Magda - 5428981   GG : Paweł - 1097234   GG : Jurek - 22449212Kalkulator ubezpieczeń turystycznych NNW i KL Zagranicą
KALKULATOR UBEZPIECZENIA JACHTÓW MOTOROWYCH   wylicz składkę ( lub TU czytaj o ofercie ubezpieczenia...)


Rynek ubezpieczeń Żeglarskich w Polsce.

Aktualnie mimo dużej ilości zakładów ubezpieczeń funkcjonujących na naszym rynku, jedynie cztery z nich oferują ubezpieczenie dedykowane Żeglarzom. Są to: TU Allianz Polska S.A., Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., PZU S.A., TUiR Warta S.A.

Na rynku dostępne są również informację o zagranicznych zakładach ubezpieczeń, w których, można nabyć ofertę ubezpieczenia. Warto, jednak zanim zdecydujemy się na zakup takiej polisy sprawdzić, czy firma taka posiada notyfikację w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Informacje takie dostępne są na stronie http://www.knf.gov.pl lub bezpośrednio na podstronie (lista towarzystw ubezpieczeniowych notyfikowanych ...). Osobiście, nie udało mi się znaleźć informacji o notyfikacji firm, które napotkałem w Internecie. Nie jest to jednak stan permanentny, być może również nie dotarłem do nich wszystkich. Niemniej jednak, namawiam przed zakupem polisy do odwiedzenia powyższej strony i w przypadku wątpliwości do kontaktu z Centrum Informacji Komisji Nadzoru Finansowego pod tel.(0-22) 262-48-59 , 262-48-54 faxem (22) 262-48-61 lub mailem: info@knf.gov.pl.

Ogólne informacje o ubezpieczeniach dla Żeglarzy.

Ubezpieczenia, o których mowa są ubezpieczeniami dobrowolnymi. Ustawodawca nie narzucił obowiązku posiadania tego rodzaju ubezpieczeń. Nie musimy a jedynie możemy dokonać ich zakupu. Ponadto w ramach przepisów nadrzędnych ( w tym Kodeks Cywilny) istnieje pewna swoboda definiowania zakresu ubezpieczenia, oferowanego przez poszczególne zakłady ubezpieczeń. Tak, więc oferty poszczególnych firm ubezpieczeniowych różnią się od siebie. Mając to na względzie odradzamy, sugerowanie się jedynie ceną przy ocenie ich atrakcyjności.

Dostępne na naszym rynku rodzaje ubezpieczeń dla właścicieli i użytkowników jachtów :

 • ubezpieczenia jachtów od utraty, uszkodzeń i zniszczeń (CASCO)
 • ubezpieczenie mienia osobistego członków załogi
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju w czasie transportu jachtu
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu śródlądowego
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNA) dla członków załogi
 • ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) zagranicą i repatriacji dla członków załogi

Analizując dostępne oferty warto zwrócić szczególną uwagę na brzmienie zawartych w nich zapisów. Poniżej przybliżamy hasła na które zwrócić należałoby szczególną uwagę przed ostatecznym zakupem polisy:

Suma ubezpieczenia - jest górną granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. Mówiąc potocznie jest to maksymalna kwota, do jakiej ubezpieczony jest jacht. Sumy ubezpieczenia dla jachtów należących do osób fizycznych definiowana jest zazwyczaj jako wartości rynkowa. Jest ona najczęściej rozumiana przez ubezpieczycieli jako: wartość odpowiadającą średniej cenie zakupu analogicznej jednostki o tych samych parametrach. W przypadku natomiast, jachtów należących do firm, suma ubezpieczenia określana jest jako wartość księgowa brutto lub netto. Zwyczajowo wartość księgowa brutto jachtu rozumiana jest, jako księgowa wartość początkowa, uwzględniająca obowiązujące przeszacowania. Natomiast wartość księgowa netto rozumiana jest, jako księgowa wartość początkowa, po potrąceniu odpisów amortyzacyjnych. Pamiętajmy, że suma ubezpieczenia powinna odzwierciedlać możliwie trafnie wartości jachtu, gdyż ubezpieczyciele stosują zasadę proporcji przy wypłacie odszkodowania. Ma to znaczenie w przypadku ubezpieczenia jachtów przez osoby fizyczne, gdzie jako wartość jachtu przyjmuje się jego wartość rynkową. W razie niedoubezpieczenia, tj. zadeklarowania przez ubezpieczającego sumy ubezpieczenia poniżej faktycznej wartości jachtu, odszkodowanie zostaje zmniejszone w takiej proporcji, w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia pozostaje do faktycznej całkowitej wartości przedmiotu ubezpieczenia. W odwrotnej sytuacji, gdy suma ubezpieczenia jachtu będzie wyższa od jego wartości, w większości przypadków, otrzymamy w przypadku szkody całkowitej, kwotę odpowiadającą wartości jachtu z dnia szkody a nie wartość zadeklarowaną do ubezpieczenia, jak mogłoby nam się wydawać. Tym samym, podanie przez nas wartości wyższej ani niższej nie jest dla korzystne.

Zakres ubezpieczenia - jest elementem określającym zakres zdarzeń, od których jesteśmy ubezpieczeni. W przypadku większości ubezpieczycieli zakres kompleksowego ubezpieczenia jachtów i żeglarzy jest mocno do siebie zbliżony. Powinien on jednak zawsze być możliwie szeroki i obejmować:

 • uszkodzenie lub zniszczenie jachtu wraz z osprzętem powstała podczas żeglugi, podczas postoju, manewrowania oraz podczas okresu wyłączonego z użytkowania
 • szkody w czasie transportu jachtu (kolizja, wypadek, kradzież)
 • pokrycie kosztów ratunku jachtu dotkniętego szkodą
 • pokrycie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
 • pokrycie kosztów zabezpieczenia przed szkodą, jachtu w razie jego bezpośredniego zagrożenia
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla członków załogi
 • ubezpieczenie kosztów leczenia zagranicą (KL) i repatriacji dla członków załogi
W razie potrzeby zakres ubezpieczenia powinien zostać poszerzony o:
 • ubezpieczenie rejsów próbnych, testów prototypów i pokazów
 • ubezpieczenie jachtu używanego jako rekwizytu
 • ubezpieczenie podczas używania jachtu do nauki lub doskonalenia żeglowania


Jeśli zainteresował cię artykuł, czytaj dalej o Casco, OC, NNW, KL jachtów ...


STRONA STARTOWA      KONTAKT      O NAS     REKLAMA     PEŁNOMOCNICTWA