Ubezpieczena: Jacht Casco - OC użytkownika jachtu - NNW członków załogi - nowy sezon .

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY    
OFERTA UKIERUNKOWANA NA: PZU SA - TUIR WARTA SA - GOTHAER TU SA (DAWNE PTU SA) - TUIR ALIANZ POLSKA SA
REGULAMIN       LIKWIDACJA SZKÓD       SŁOWNIK UBEZPIECZENIOWY       OPIS TOWARZYSTW       UŻYTECZNE LINKI       PRZEPISY PRAWNE       WKRÓTCE       PŁATNOŚĆ SKŁADKI       FAQ       MAPA STRONY              KROK 1 - PRZEJDŹ DO FORMULARZA I UZYSKAJ OFERTE: PZU - WARTA - GOTHAER (DAWNE PTU) - ALLIANZ.
Infolinia tel. 0-22 423 59 38 lub 664 723 723
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl   czynna 8.00 - 18.00
Formularze ofertowe:

  Ubezpieczenie jachtu żaglowego
  Ubezpieczenie jachtu motorowego
  Ubezpieczenie łodzi RIB  Ubezpieczenie skutera wodnego
  Ubezpieczenie sprzętu wodnego, łodzi wiosłowych
  Ubezpieczenie jachtów morskich

  UBEZPIECZENIA JACHTÓW  

Przygotowanie oferty. Aby uzyskać ofertę ubezpieczenie Jachtów wypełnij formularz. Automatycznie otrzymasz potwierdzenie a następnie oferty. W przypadku akceptacji jednej z nich, polisę otrzymasz mailem a oryginał wysłany zostanie na Twój adres korespondencyjny.

Jaką ofertę otrzymasz?

Współpracujemy z wszystkimi zakładami ubezpieczeń. W przypadku ubezpieczeń jachtów oferta nasza ukierunkowana jest na następujące zakłady ubezpieczeń: PZU SA, TUIR Warta SA, TUIR Allianz Polska SA, TU Gothaer SA (dawne PTU SA).

Nasze oferty dotyczą towarzystw ubezpieczeniowych znajdujących się na liście Krajowego Nadzoru Finansowego. Stanowi to gwarancje rzetelności.

Sprawdź czy twój dotychczasowy ubezpieczyciel jest na tej liście: lista KNF zakładów ubezpieczeń.

Do kogo jest skierowana oferta?

Ubezpieczenie skierowane jest do osób (zarówno prywatnych jak i przedsiębiorców), które interesują się żeglarstwem i posiadają lub użytkują jachty, przeznaczone do żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej na wodach RP, terytorialnych wodach morskich oraz wodach międzynarodowych.

Co może być przedmiotem ubezpieczenia?

W zależności od ubezpieczyciela przedmiotem ubezpieczenia Jacht Casco mogą być śródlądowe lub morskie jachty żaglowe, jachty motorowe, skutery wodne, łodzie RIB wraz z wyposażeniem i sprzętem oraz sprzęt pływający, tj. kajaki, rowery wodne, deski surfingowe i windsurfingowe. W przypadku niektórych ubezpieczycieli umową ubezpieczenia może być również objęte mienie osobiste członków załogi. W przypadku części ubezpieczycieli ubezpieczenie może obejmować silnik przyczepny oraz okres zimowania.

W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu (OC użytkownika jachtu/ OC skippera/ OC kapitana) przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone czynem niedozwolonym powstałe w związku użytkowaniem jachtu podczas żeglugi, postoju, manewrowania oraz wodowania i podnoszenia jachtu z wody. Ubezpieczenie może obejmować eksploatację jachtów w celach turystycznych, sportowych, szkoleniowych, komercyjnych (w tym czarter), podczas udziału w regatach jak i na okres wyłączenia jachtu z eksploatacji, oraz transport.

Istniej również możliwość objęcia ubezpieczeniem jednostek floty handlowej, rybackiej, ratowniczej oraz obsługi portów. Zabezpiecza ich przed stratami spowodowanymi uszkodzeniem lub zniszczeniem należących do nich jednostek.

Ubezpieczenie NNW członków załogi jest ubezpieczeniem, którego przedmiotem są następstwa nieszczęśliwych wypadków ubezpieczonego powstałych w okresie użytkowania jachtu. Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków załogi ustalana jest w porozumieniu z ubezpieczającym, zazwyczaj wynosić: 5.000zł, 10.000zł lub 20.000zł.

Jaki okres ubezpieczenia?

Polisę ubezpieczenia jachtu można zawrzeć na okres roczny lub krótszy. W przypadku polis rocznych istnieje możliwość płatności ratalnej.

Więcej szczegółów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (do pobrania poniżej).


Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

STRONA STARTOWA      KONTAKT      O NAS     REKLAMA     PEłNOMOCNICTWA