Ubezpieczenia Maszyn Budowlanych - sezon 2017 .

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY    
OFERTA WSZYSTKICH ZAKŁĄDÓW UBEZPIECZEŃ
REGULAMIN       LIKWIDACJA SZKÓD       SŁOWNIK UBEZPIECZENIOWY       OPIS TOWARZYSTW       UŻYTECZNE LINKI       PRZEPISY PRAWNE       WKRÓTCE       PŁATNOŚĆ SKŁADKI       FAQ       MAPA STRONY              KROK 1 - PRZEJDŹ DO FORMULARZA I UZYSKAJ OFERTE.
Infolinia tel. 0-22 423 59 38 lub 664 723 723
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl   czynna 8.00 - 18.00


Dodatkowe informacje:

  Formularz Ubezpieczenia Maszyn Budowlanych.
  Formularz ubezpieczenia OC Firmy Budowlanej.
  Opis ubezpieczenia OC dla Firm Budowlanej.

  FORMULARZ UBEZPIECZENIA MASZYN BUDOWLANYCH  

Dla kogo ubezpieczenie maszyn budowlanych

Ubezpieczenie dotyczy maszyn i urządzeń budowlanych stanowiących własność ubezpieczającego lub znajdujących się w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego, jeżeli spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny i urządzenia budowlane oraz sprzęt, narzędzia, wyposażenie i zaplecze budowy w czasie eksploatacji, podczas składowania oraz przemieszczania na terenie budowy oraz w innych lokalizacjach. Ochrona może zostać dodatkowo rozszerzona na transport ww. mienia na terenie Polski.

Zakres ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie szkody materialne spowodowane przez nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczającego zdarzenia powodujące konieczność odtworzenia, naprawy, wymiany lub ponownego zakupu zniszczonych, uszkodzonych albo utraconych maszyn budowlanych, sprzętu, wyposażenia oraz zaplecza budowy.

Dla kogo polisa ubezpieczenia maszyn budowlanych

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych mogą zawrzeć: Osoby prawne, Jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – np. inwestorzy.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie kosztów związanych z zakupem nowej maszyny lub urządzenia budowlanego z doliczeniem kosztów frachtu, kosztów montażu oraz wszelkich innych opłat.

Przygotowanie oferty: aby uzyskać ofertę ubezpieczenie wypełnij formularz. Automatycznie otrzymasz potwierdzenie a następnie oferty. W przypadku akceptacji jednej z nich, polisę dostarczymy mailem. Oryginał wysłany zostanie na Twój adres korespondencyjny pocztą.

Jaką ofertę otrzymasz: współpracujemy z wszystkimi zakładami ubezpieczeń. Dzięki współpracy z nami możesz uzyskać oferty wszystkich zakładów ubezpieczeń proponujących ten rodzaj ubezpieczenia. Spośród wszystkich ofert rekomendujemy najkorzystniejszą zarówno pod względem ceny jak i zakresu ubezpieczenia.
Uwaga!
Warunkiem umożliwiającym przedstawienie oferty jest podanie wszystkich wymaganych danych. Nie wysyłaj formularza z pustymi polami! Jeśli podałeś wszystkie dane otrzymasz za chwilę mail z potwierdzeniem przygotowywania oferty.
Uzupełnij poniższe dane :

Podaj dominujący rodzaj:

* Tu możesz zweryfikować PKD firmy (kliknij w ten link)

Imię Nazwisko/Nazwa Firmy (ubezpieczającego):   

Ulica:   

Miasto:       Kod pocztowy:   -

NIP:    REGON:   

Forma prowadzenia działalności:   

Płatnik VAT :   

E-mail :     tel.:   

Data rozpoczęcia działalności:    

Ilość lat doświadczenia firmy w ubezpieczanej działalności:       

Data początku ubezpieczenia:    dzień    miesiąc    rok

Adres miejsca ubezpieczenia :    


LP.
RODZAJ MASZYNY
AKTUALNA WARTOŚĆ MASZYNY
ROK PRODUKCJI
1.
PLN
2.
PLN
3.
PLN
4.
PLN
5.
PLN
6.
PLN
7.
PLN
8.
PLN
9.
PLN
10.
PLN
W przypadku większej ilości maszyn prosimy o dosłanie mailem pełnego zestawienia maszyn: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl


Planowany roczny obrót z działalnoci do:              Obrót z działalności za ostatnie 12 miesięcy: 

Rozszerzenie Ubezpieczenia Maszyn o ryzyka dodatkowe:

Ubezpieczenie maszyn pracujących pod powierzchnią ziemi
Ubezpieczenie maszyn pracujących na sprzęcie pływającym na wodach śródlądowych
Ubezpieczenie maszyn wiertniczych do wiercenia studni wodnych
Ubezpieczenie maszyn poza granicami RP
Ubezpieczenie kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie
Ubezpieczenie dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego
Ubezpieczenie dodatkowych kosztów frachtu lotniczego
wykupienie udziału własnego/franszyz lub na poziomie minimalnych oferowanym przez danego ubezpieczyciela

Dotychczasowy ubezpieczyciel:


Ilość lat bezszkodowych w ubezpieczeniu organizatora imprezy:    

Ilość szkód w okresie ostatnich trzech lat:    

Kwota dokonanych wypłat odszkodowań: PLN

Upoważniam brokera ubezpieczeniowego JWM Sp. z o.o. - Broker Ubezpieczeniowy (nr licencji 2070/14) do przygotowania oferty ubezpieczenia w oparciu o podane powyżej dane:       

Ponadto, zgodnie ze spoczywającym na mnie, a wyrażonym w art. 815 kodeksu cywilnego obowiązkiem podania informacji wymaganych do przygotowania oferty ubezpieczenia/zawarcia umowy ubezpieczenia, oświadczam, że podane przeze mnie dane i informacje są prawdziwe, oraz że nie zostały zniekształcone ani pominięte jakiekolwiek istotne fakty. Oświadczam jednocześnie, że w/w dane i informacje zostały przekazane w dobrej wierze, zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą i mam świadomość, że w przypadku akceptacji oferty stanowią one podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia:       


Dokumentacja ubezpieczeniowa:

STRONA STARTOWA      KONTAKT      O NAS     REKLAMA     PEłNOMOCNICTWA