Ubezpieczenie OC dla Firm - sezon2017 - zniżka specjalna minus 20% od najniższej ceny !

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY    
OFERTA WSZYSTKICH ZAKŁĄDÓW UBEZPIECZEŃ
REGULAMIN       LIKWIDACJA SZKÓD       SŁOWNIK UBEZPIECZENIOWY       OPIS TOWARZYSTW       UŻYTECZNE LINKI       PRZEPISY PRAWNE       WKRÓTCE       PŁATNOŚĆ SKŁADKI       FAQ       MAPA STRONY              KROK 1 - PRZEJDŹ DO FORMULARZA I UZYSKAJ OFERTE.
Infolinia tel. 0-22 423 59 38 lub 664 723 723
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl   czynna 8.00 - 18.00


Dodatkowe informacje:

  Formularz ubezpieczenia OC Firmy.
  Opis ubezpieczenia OC dla Firm.

  FORMULARZ UBEZPIECZENIA OC FIRMY/OC DZIAŁALNOŚCI  

Uwaga! Specjalna dodatkowa zniżka, - 20% od najniższej ceny !

Przygotowanie oferty. Aby uzyskać ofertę ubezpieczenie wypełnij formularz. Automatycznie otrzymasz potwierdzenie a następnie oferty. W przypadku akceptacji jednej z nich, polisę dostarczymy mailem. Oryginał wysłany zostanie na Twój adres korespondencyjny pocztą.

Jaką ofertę otrzymasz. Współpracujemy z wszystkimi zakładami ubezpieczeń. Dzięki współpracy z nami możesz uzyskać oferty wszystkich zakładów ubezpieczeń proponujących ten rodzaj ubezpieczenia. Spośród wszystkich ofert rekomendujemy najkorzystniejszą zarówno pod względem ceny jak i zakresu ubezpieczenia.

Co to jest za ubezpieczenie Prowadząc działalność gospodarczą należy liczyć się z możliwością wyrządzenia szkód rzeczowych lub osobowych oraz finansowymi ich następstwami. Z tego powodu podstawowym ubezpieczeniem w obrocie gospodarczym jest ubezpieczenie OC.

Ochrona ubezpieczeniowa OC może obejmować zarówno odpowiedzialność deliktową czyli odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku tzw. przestępstw prawa cywilnego (OC deliktowe), jak również odpowiedzialność kontraktową, związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem zobowiązań (OC kontraktowe) oraz odpowiedzialność cywilną związaną z wprowadzeniem produktu do obrotu handlowego (OC za produkt).

Dla kogo polisa OC Oferujemy Państwu ubezpieczenia OC dla poszczególnych rodzajów działalności z zakresem dostosowanym do potrzeb danej firmy, uwzględniając specyfikę firm z branży budowlanej, usługowej, produkcyjnej, handlowej.Uwaga!
Warunkiem umożliwiającym przedstawienie oferty jest podanie wszystkich wymaganych danych. Nie wysyłaj formularza z pustymi polami! Jeśli podałeś wszystkie dane otrzymasz za chwilę mail z potwierdzeniem przygotowywania oferty.
Uzupełnij poniższe dane :

Podaj dominujący rodzaj:

* Tu możesz zweryfikować PKD firmy (kliknij w ten link)

Imię Nazwisko/Nazwa Firmy (ubezpieczającego):   

Ulica:   

Miasto:       Kod pocztowy:   -

NIP:    REGON:   

Forma prowadzenia działalności:   

E-mail :     tel.:   

Data rozpoczęcia działalności:    

Ilość lat doświadczenia firmy w ubezpieczanej działalności:       

Ilość stałych pracowników w firmie :

Data początku ubezpieczenia:    dzień    miesiąc    rok

Wysokość sumy ubezpieczenia OC (kwota do której ubezpieczona ma być Firma):       

Adres miejsca ubezpieczenia :    


Planowany roczny obrót z działalnoci do:              Obrót z działalności za ostatnie 12 miesięcy: 

Liczba osób zatrudnionych w Firmie:

Czy firma korzysta w podwykonawców :       

Zakres prac podwykonawcy:

Rozszerzenie ryzyka OC o szkody (* więcj informacji po najechaniu kursorem na każde z rozszerzeń):

OC najemcy ruchomości
OC najemcy nieruchomości
OC pracodawcy
OC za podwykonawców ubezpieczającego
OC za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy, serwisu
OC za szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego
OC za szkody poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego
OC za szkody poniesione przez użytkownika maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez Ubezpieczonego
OC za szkody wynikające z uwolnienia się jakichkolwiek substancji niebezpiecznych
OC za szkody powstałe poza terytorium Polski
OC za szkody wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych oraz szkody wynikające z używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów
OC za koszty wynikające z utraty, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z prowadzoną przez niego działalnością
OC za szkody powstałe w podziemnych instalacjach i urządzeniach
OC za szkody w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych, pensjonatu
OC wspólnot mieszkaniowych
OC organizatora imprez
OC z tytułu prowadzenia parkingów
OC z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych
OC za szkody w związku z prowadzeniem aptek
OC za pojazd nie podlegający rejestracji

wykupienie udziału własnego/franszyz lub na poziomie minimalnych oferowanym przez danego ubezpieczyciela

Dotychczasowy ubezpieczyciel:

Ilość lat bezszkodowych w ubezpieczeniu organizatora imprezy:    

Ilość szkód w okresie ostatnich trzech lat:    

Kwota dokonanych wypłat odszkodowań: PLN

Upoważniam brokera ubezpieczeniowego JWM Sp. z o.o. reprezentoanego przez Jerzy Wyszomirski - Broker Ubezpieczeniowy (nr licencji 2070/14) do przygotowania oferty ubezpieczenia w oparciu o podane powyżej dane:       

Ponadto, zgodnie ze spoczywającym na mnie, a wyrażonym w art. 815 kodeksu cywilnego obowiązkiem podania informacji wymaganych do przygotowania oferty ubezpieczenia/zawarcia umowy ubezpieczenia, oświadczam, że podane przeze mnie dane i informacje są prawdziwe, oraz że nie zostały zniekształcone ani pominięte jakiekolwiek istotne fakty. Oświadczam jednocześnie, że w/w dane i informacje zostały przekazane w dobrej wierze, zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą i mam świadomość, że w przypadku akceptacji oferty stanowią one podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia:       


Dokumentacja ubezpieczeniowa:

STRONA STARTOWA      KONTAKT      O NAS     REKLAMA     PEłNOMOCNICTWA