Ubezpieczenie OC Biur Rachunkowych 2017 na www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl - 20% od najniższej ceny !

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY    
OFERTA SPECJALNA DLA BIUR RACHUNKOWYCH: AXA * GENERALI * PZU * COMPENSA
REGULAMIN       LIKWIDACJA SZKÓD       SŁOWNIK UBEZPIECZENIOWY       OPIS TOWARZYSTW       UŻYTECZNE LINKI       PRZEPISY PRAWNE       WKRÓTCE       PŁATNOŚĆ SKŁADKI       FAQ       MAPA STRONY              KROK 1 - WYPEŁNIJ FORMULARZ I UZYSKAJ OFERTĘ UBEZPIECZENIA OC DLA BIUR RACHUNKOWYCH.
Infolinia tel. 0-22 423 59 38 lub 664 723 723
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl   czynna 8.00 - 18.00
Formularze ubezpieczenia:

  Ubezpieczenie obowiązkowe OC Doradcy Podatkowego

  Ubezpieczenie obowiązkowe OC Biur Rachunkowych


Ubezpieczenie OC Biur Rachunkowych

Uwaga! Specjalna dodatkowa zniżka, - 20% od najniższej zaproponowanej ceny !

Oferta zgodna jest z rozporządzeniem (z dnia 06 listopada 2014 r.) Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zapraszamy do skorzystania ze specjalnych oferty ubezpieczenia OC Biur Rachunkowych skierowanej do podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych lub doradztwa podatkowego.Oferty dedykowane, dostępnych za pośrednictwem portalu www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl.

Cztery oferty ubezpieczenia, porównaj i wybierz jedną z nich:

 • AXA
 • COMPENSA
 • GENERALI
 • PZU
Korzyści:
 • oferta czterech dominujących ubezpieczycieli: AXA, , COMPENSA, GENERALI, PZU,
 • oferta uwzględnia minimalne stawki zarówno dla podmiotów stowarzyszonych jak i niestowarzyszonych,
 • proste i łatwe zawarcie umowy ubezpieczenia:

  • 10 tys. euro (suma zgodna z treścią Rozporządzenia z dnia 06 listopada 2014 r) - dla biur prowadzących księgi rachunkowe, składka roczna od 332 zł (w ofercie promocyjnej od 266 zł )
  • 5 tys. euro/20.000 zł - dla biur prowadzących czynności doradztwa podatkowego (ubezpieczenie dobrowolne), składka od 94 zł
  • 5 tys. euro/20.000 zł - dla biur prowadzących kadry i płace (ubezpieczenie dobrowolne), składka od 94 zł

 • płatność ratalną,
 • specjalna zniżka przy zakupie przez internet,
 • specjalna zniżka dla nowych klientów,
 • ubezpieczenie dobrowolne: kadry i płace,
 • ubezpieczenie dobrowolne: czynności doradztwa podatkowego,
 • ubezpieczenie OC nadwyżkowe,
 • ubezpieczenia dla osób fizycznych wykonujących czynności księgowe i kadrowo-płacowe,
 • możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyka nie objęte ubezpieczeniem obowiązkowym OC,
 • monitoring rynku i uzyskanie możliwie najkorzystniejszych ofert w roku kolejnym,
 • pomoc w procesie likwidacji szkód.
Uwaga! Warunkiem umożliwiającym przedstawienie oferty jest podanie wszystkich wymaganych danych. Nie wysyłaj formularza z pustymi polami! Jeśli podałeś wszystkie dane otrzymasz za chwilę mail z potwierdzeniem przygotowywania oferty.

Oferta zostanie dostarczona maksymalnie w następnym dniu roboczym.


Wybieram ofertę:
zakup przez internet (dodatkowa zniżka)
tradycyjna forma zakupu (brak zniżki)

Uzupełnij poniższe dane :

Imię Nazwisko/Nazwa Firmy (ubezpieczającego):   

Forma działalności (np. sp.o.o.):   

Adres siedziby:   

NIP:            REGON:       

E-mail :     tel.:   

Data początku ubezpieczenia:    dzień    miesiąc    rok

Wybierz profil prowadzonej działalności (wybór sumy gwarancyjnej):

5 tys. euro - dla biur prowadzących czynności doradztwa podatkowego (obsługa uproszczonej księgowości)
10 tys. euro - dla biur prowadzących księgi rachunkowe (obsługa pełnej księgowość)
15 tys. euro - dla biur prowadzących czynności doradztwa podatkowego i księgi rachunkowe (obsługa pełnej oraz uproszczonej skięgowość)

Dodatkowy zakres ubezpieczenia:
1.
Ubepieczenie dobrowolne: kadry i płace

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko nie objęte ubezpieczeniem obowiązkowym. Obliczanie wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków, i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywaniu w tym zakresie niezbędnych dokumentów. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontroli przestrzegania terminów w tym zakresie. Obliczanie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składaniu wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie oraz składaniu wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). obliczanie kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi.

2.
Ubezpieczenie dobrowolne od ognia i kradzieży

Rozszerzenie zakres ubezpieczenia o ryzyko nie objęte ubezpieczeniem obowiązkowym: ubezpieczenie biura od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, oc z tytułu posiadanego mienia, oc najemcy nieruchomości.

3.
Ubezpieczenie dobrowolne nadwyżkowe
 PLN
Ubezpieczenie nadwyżkowe obejmuje wartość sumy ubezpieczenia ponad sumę minimalną określoną w treści rozporządzenia. Jeżeli zainteresowani są Państwo wyższą niż ustawowa suma ubezpieczenia, prosimy o podanie jej wartości.
W przypadku poszczególnych ubezpieczycieli zakre ubezpieczenia ryzyk dodatkowych może nieznacznie różnić się od siebie.

Rok początku rozpoczęcia działalności Biura Rachunkowego:   

Planowany roczny obrót z ubezpieczanej działalności:      

Przebliżona, planowana liczba osób fizycznych korzystająca z usług w okresie najbliższych 12 miesięcy:  

Przebliżona, planowana liczba podmiotów korzystająca z usług w okresie najbliższych 12 miesięcy:  Liczba lat ubezpieczenia bez wypłaty odszkodowania:

Liczba szkód w ostatnim roku ubezpieczenia:      

Łączna kwota wypłat:   PLN

Nazwa aktualnego/poprzedniego zakładu ubezpieczeń:  

Ilość lat kontynuacji u aktualnego ubezpieczyciela:  

Cena ubezpieczenia w roku ubiegłym:   PLN (pole nieobowiązkowe)

Oświadczam, że podane powyżej dane i informacje są prawdziwe oraz, że nie zostały zniekształcone ani pominięte jakiekolwiek istotne fakty tak nie

Upoważniam JWM Sp z o.o. brokera ubezpieczeniowego (nr licencji 2070/14) do przygotowania oferty ubezpieczenia w oparciu o podane powyżej dane:       Zakres ubezpieczenia dla każdego ubezpieczyciela określa:
    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 06.11.2014 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC Biur Rachunkowych.
    Ustawa o rachunkowości z uwzględnieniem deregulacji 2014.07.16.