Ubezpieczenie OC Spedytora - kompleksowa oferta ubezpieczenia - obsługa brokerska.

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY    

REGULAMIN       LIKWIDACJA SZKÓD       SŁOWNIK UBEZPIECZENIOWY       OPIS TOWARZYSTW       UŻYTECZNE LINKI       PRZEPISY PRAWNE       WKRÓTCE       PŁATNOŚĆ SKŁADKI       FAQ       MAPA STRONY              KROK 1 - WYPEŁNIJ FORMULARZ I UZYSKAJ OFERTĘ UBEZPIECZENIA OC SPEDYTORA .
Infolinia tel. 0-22 423 59 38 lub 664 723 723
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl   czynna 8.00 - 18.00
Inne ubezpieczenia transportowe:

  Ubezpieczenie do Licencji Przewożnika
  Ubezpieczenie Przewoźnika w transporcie krajowym
  Ubezpieczenie Przewoźnika w transporcie międzynarodowym
  Ubezpieczenie Przewoźnika kabotażowe


  Ubezpieczenia Cargo Krajowe
  Ubezpieczenia Cargo Międzynarodowe
  Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora (OC)
  Ubezpieczenia flotowe pojazdów ciężarowych OC,AC,NNW,ZK

Ubezpieczenie OC Spedytora

Zapraszamy do skorzystania z usług brokerskich polegających na przygotowaniu ofert ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń transportowych. Jeśli zainteresowany jesteś ofertą Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora w ruchu krajowym lub/i międzynarodowym wypełnij poniższy formularz. Na podstawie podanych danych przygotujemy oferty ubezpieczenia wraz z rekomendacją najkorzystniejszej. Jako broker ubezpieczeniowy współpracujemy ze wszystkimi zakładami ubezpieczeń. Obsługa brokerska jest dla Państwa bezpłatna i nie generuje żadnych dodatkowych kosztów.

Przygotujemy następujące oferty: PZU, Warta (dawniej Gerling i HDI), Allianz, Uniqa, InterRisk, Compensa, Generali, Hestia, Gothaer (dawniej PTU).

Korzyści ze współpracy z nami:

  • proste i łatwe zawarcie umowy ubezpieczenia
  • przegląd ofert wszystkich ubezpieczycieli
  • wybór najkorzystniejszej oferty
  • szybka wysyłka polisy w formie elektronicznej
  • dostarczenie oryginałów do siedziby ubezpieczonego lub możliwy odbiór osobisty w placówce ubezpieczycielaUwaga!
Warunkiem umożliwiającym przedstawienie oferty jest podanie wszystkich wymaganych danych. Nie wysyłaj formularza z pustymi polami! Jeśli podałeś wszystkie dane otrzymasz za chwilę mail z potwierdzeniem przygotowywania oferty.
Uzupełnij poniższe dane :

Imię Nazwisko/Nazwa Firmy (ubezpieczającego):   

Adres siedziby:   

NIP:            REGON:       

E-mail :     tel.:   

Data początku ubezpieczenia:    dzień    miesiąc    rokProcent transportów międzynarodowych we wszystkich przewozach

Zakrest terytorialny:
Europa z wyłączeniem Rosji, Ukrainy i Bałorusi                       
Europa                                                                                
Europa i inne państwa pozaeuropejskie (wymienić poniżej)      
Rok rozpoczęcia działalności:    Nr licencji:

Przynależność do Zrzeszenia : tak nie

Nazwa Zrzeszenia:

Jestem płatnikiem VAT: tak nie

Sposób rozliczania z Urzędem Skarbowym:
karta podatkowa
ryczałt
podatkowa księga przychodów i rozchodów
księgi rachunkowe


Rodzaj przewożonych towarów:  Wartość przesyłek przewożona na jednym środku transportu:   przeciętna PLN

                                                                                         maksymalna PLN

Częstotliwość przewozów (w miesiącu):  

Obrót brutto z usług przewozowych za poprzedni rok:                  PLN

Obrót brutto planowany w okresie najbliższych 12 miesięcy:        PLN

Wnioskowana suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia:           PLN

Wnioskowana suma gwarancyjna na jedno zdarzenie:                  PLN


Zakres czynności spedycyjnych jakie firma będzie wykonywać:

składowanie
pakowanie
przepakowywanie
kontrola ilościowa
kontrola wagowa
        kontrola stanu przesyłki
        przygotowanie dokumentów przewozowych
        odprawa celna towarów
        załadunek
        wyładunek


Jestem zainteresowany ofertą ubezpieczenia z rozszeżeniem o szkody:
w wyniku rozboju                                         tak    nie
polegające na uszkodzeniu kontenera           tak    nie
w towarach niebezpiecznych (ADR)              tak    nie
w towarach łatwo psujących                         tak    nie
w towarze o podwyższonym ryzyku (alkohol, papierowsy itp)             tak    nie


   Liczba lat ubezpieczenia bez wypłaty odszkodowania:
   Liczba szkód w ostatnim roku ubezpieczenia:      

   Łączna kwota wypłat:   PLN

Nazwa aktualnego/poprzedniego zakładu ubezpieczeń:  


Cena ubezpieczenia z roku ubiegłego:   pln (jeśli nie było szkód postaramy się uzyskać ofertę korzytsniejszą niż ta z roku ubiegłego)

Oświadczam, że podane powyżej dane i informacje są prawdziwe oraz, że nie zostały zniekształcone ani pominięte jakiekolwiek istotne fakty tak nie


Publikacje

STRONA STARTOWA      KONTAKT      O NAS     REKLAMA     PEłNOMOCNICTWA