Informator Ubezpieczeniowy

www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl                                   infolinia 022 423 59 38

Grudzień 29th, 2013 at 19:48

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

Zapraszamy do skorzystania z usług brokerskich polegających na przygotowaniu ofert ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń transportowych. Osoba kontaktowa:

Jerzy Wyszomirski – Broker Ubezpieczeniowy
Tel. 22 423 59 38
Tel. 664 723 723

Jeśli zainteresowany jesteś ofertą ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika w ruchu krajowym, ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika w ruchu międzynarodowym, lub ubezpieczeniem kabotażowym wypełnij formularz dostępny na stronie: formularz ubezpieczenia OC przewoźnika krajowego i międzynarodowego

Na podstawie podanych danych przygotujemy oferty ubezpieczenia wraz z rekomendacją najkorzystniejszej. Jako broker ubezpieczeniowy współpracujemy ze wszystkimi zakładami ubezpieczeń. Obsługa brokerska jest dla Państwa bezpłatna i nie generuje żadnych dodatkowych kosztów.

Przygotujemy następujące oferty: PZU, Warta (dawniej Gerling i HDI), Allianz, Uniqa, InterRisk, Compensa, Generali, Hestia, Gothaer (dawniej PTU).

Korzyści ze współpracy z nami:
 proste i łatwe zawarcie umowy ubezpieczenia
 przegląd ofert wszystkich ubezpieczycieli
 wybór najkorzystniejszej oferty
 szybka wysyłka polisy w formie elektronicznej
 dostarczenie oryginałów do siedziby ubezpieczonego lub możliwy odbiór osobisty w placówce ubezpieczyciela
Ubezpieczenie kabotażowe. Przygotowujemy oferty ubezpieczeń w zakresie przewozów kabotażowych na terenie Niemiec oraz przewozów kabotażowych na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej. Pomagamy zawrzeć ubezpieczenie kabotażowe w przypadku gdy aktualny ubezpieczyciel tego nie oferuje. Oferujemy również ubezpieczenia kabotażowe dla pojazdów poniżej 3,5 t.

Ubezpieczenie OC Przewoźnika Drogowego. Poza typową odpowiedzialnością cywilną kontraktową przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych umów przewozu oferujemy możliwość rozszerzenia odpowiedzialności i szereg klauzul:

 Klauzula postoju pojazdu
 Klauzula rażącego niedbalstwa
 Klauzula przekroczenia przepisów
 Klauzula kosztów dodatkowych
 Klauzula kosztów utylizacji i likwidacji uszkodzonej przesyłki
 Klauzula szkód podczas przeładunku
 Klauzula załadunku i rozładunku oraz rozmieszczenia i mocowania
 Klauzula szkód w paletach, platformach, kontenerach
 Klauzula braku badania technicznego oraz prawa jazdy i świadectwa kw. kierowcy
 Klauzula szkód spowodowanych pod wpływem alkoholu i środków odurzających
 Klauzula podwykonawców oraz przewoźników dalszych (sukcesywnych)
 Klauzula wydania przesyłki osobie nieuprawnionej (fałszywemu przewoźnikowi)
 Klauzula niewłaściwego wykorzystania dokumentów przewozowych
 Klauzula szkód finansowych
 Klauzula kosztów obrony prawnej i koszty sądowe
 Klauzula kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców
 Klauzula szkód powstałych w przewożonych materiałach niebezpiecznych ADR
 Klauzula szkód powstałych w związku z rozmrożeniem lub zamrożeniem przewożonego towaru
 Klauzula szkód powstałych w żywych zwierzętach podczas ich przewozu
 Klauzula szkód powstałych w skutek rabunku

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za produkt:
Jerzy Wyszomirski – Broker Ubezpieczeniowy
Tel. 22 423 59 38
Tel. 664 723 723

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
-

You must be logged in to post a comment.