Informator Ubezpieczeniowy

www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl                                   infolinia 022 423 59 38

Posts Tagged With: axa direct

Kwiecień 12th, 2011 at 21:55 » Comments (0)

Szkoda całkowita. -------------------------------------------------------------------------------- Odnosząc się do zagadnienia tzw. "szkody całkowitej" w przypadku szkody komunikacyjnej likwidowanej w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy (OC) oraz autocasco (AC) przekazujemy poniższe wyjaśnienia, które mają na ...more »

Roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń do sprawcy szkody w umowie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdu mechanicznego.

Kwiecień 12th, 2011 at 21:50 » Comments (0)

Roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń do sprawcy szkody w umowie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdu mechanicznego. ________________________________________ Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zapewniając poszkodowanemu odszkodowanie, chroni jednocześnie interes ekonomiczny sprawcy szkody, który ...more »

Pełnomocnictwo w ramach likwidacji szkody.

Kwiecień 12th, 2011 at 21:45 » Comments (0)

Strona główna portalu www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl Odnosząc się do kontrowersyjnych kwestii związanych z pełnomocnictwem przekazujemy poniższe wyjaśnienia, które mają na celu w przystępny sposób ukazać w/w problematykę. Praktyka Rzecznika Ubezpieczonych wskazuje, iż zakłady ...more »

Co to jest ubezpieczenie kredytu?

Kwiecień 12th, 2011 at 20:33 » Comments (0)

Strona główna portalu www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl Co to jest ubezpieczenie kredytu? W Polsce pod pojęciem „ubezpieczenia kredytu” może kryć się wiele rodzajów ubezpieczeń, które są sprzedawane i wymagane przez banki, choć niekoniecznie są ...more »

Rozliczenie składki z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku sprzedaży samochodu.

Kwiecień 12th, 2011 at 17:29 » Comments (0)

Strona główna portalu www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl Odnosząc się do problematyki dotyczącej praktyki rozliczenia składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku sprzedaży samochodu na podstawie przepisu art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 ...more »

Ubezpieczenia komunikacyjne Auto Casco (AC) – pytania.

Kwiecień 12th, 2011 at 16:43 » Comments (0)

Przed czym chroni a przed czym nie ubezpieczenie autocasco ? Ubezpieczenie autocasco (AC) ma przede wszystkim zrekompensować koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia częściowego lub całkowitego – najczęściej wskutek ...more »

Ubezpieczenia komunikacyjne OC – pytania?

Kwiecień 12th, 2011 at 16:37 » Comments (0)

Jestem poszkodowany w wypadku, jakie mi służą świadczenia po doznaniu szkody osobowej, gdzie szukać podstaw prawnych swoich roszczeń ? Katalog świadczeń przysługujących poszkodowanemu w następstwie szkody osobowej jest szeroki i ...more »

Zwrot kosztów za holowanie pojazdu z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Kwiecień 12th, 2011 at 16:17 » Comments (0)

Odnosząc się do zagadnienia obowiązku zwrotu kosztów z tytułu holowania uszkodzonego pojazdu w przypadku szkody komunikacyjnej likwidowanej w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy przekazujemy poniższe wyjaśnienia, które mają na ...more »

Zakres terytorialny ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz Zielona Karta.

Kwiecień 12th, 2011 at 16:15 » Comments (0)

Odnosząc się do zagadnienia zakresu terytorialnego ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz problematyki tzw. "zielonej karty" prezentujemy poniższe wyjaśnienia, które mają na celu w ...more »

Żądanie przez zakład ubezpieczeń od poszkodowanych lub właścicieli warsztatów faktur stwierdzających rodzaj i źródło nabycia części zamiennych stosowanych przy naprawie pojazdu.

Kwiecień 12th, 2011 at 16:10 » Comments (0)

Odnosząc się do zagadnienia żądania przez zakłady ubezpieczeń faktur źródłowych za zakup przez warsztat części zamiennych użytych do naprawy należy zauważyć, iż do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło wiele skarg dotyczących ...more »